Vil snu pengestr?mmen i norsk fotball

samtidig som overf?ringene reduseres og avgiftene ?ker. N? ?nsker Norsk Breddefotballforening ? snu pengestr?mmen i norske fotball gjennom ? f? forbundstinget til ? vedta ? ?ke overf?ringene til kretsene fra NFF med 20 % i 2012.
-Unders?kelsen viser at dagens rammebetingelser ikke er levelige for breddefotballen i Norge. Vi har derfor fremmet forslag til forbundstinget om ? ?ke overf?ringene fra NFF til kretsene med 20 % i 2012

Authors

Related posts

Top