SE

Viktminskningskedjan Itrim öppnar i Örebro

2014-09-17 11:51 Itrim Sverige Viktminskningskedjan Itrim öppnar nu i Örebro. Sedan starten för elva ?r sedan har Itrim hjälpt nära 60 000 människor att g? ner i vikt och bygga upp nya mat- och motionsvanor som h?ller i

2014-09-17 11:51 Itrim Sverige Viktminskningskedjan Itrim öppnar nu i Örebro. Sedan starten för elva ?r sedan har Itrim hjälpt nära 60 000 människor att g? ner i vikt och bygga upp nya mat- och motionsvanor som h?ller i längden.

Viktminskningskedjan Itrim öppnar nu i Örebro. Med sin vetenskapliga grund och sina väldokumenterade viktminskningsresultat har Itrim-kedjan etablerat sig som alternativet för den som vill g? ner i vikt en g?ng för alla. Sedan starten för elva ?r sedan har Itrim hjälpt nära 60 000 människor att g? ner i vikt och bygga upp nya mat- och motionsvanor som h?ller i längden. Vid ett licenssamarbete st?r Itrim för expertisen och den gedigna erfarenheten vad gäller varaktig viktminskning och licenstagaren för motionsanläggningen. Licenstagare för Itrim i Örebro är Motionsform, en familjeägd och väletablerad träningsanläggning i centrala Örebro. – P? Motionsform har vi som m?l att f? människor att m? bättre. Vi är väldigt glada över samarbetet med Itrim, som har utvecklat ett framg?ngsrikt koncept för best?ende viktminskning med fokus p? hälsa och välbefinnande. Nu kan vi bidra till att ännu fler örebroare hittar sin väg till en sundare och hälsosammare livsstil, säger Ulrika Asp p? Motionsform. Itrim-programmet handlar om att ?stadkomma en beteendeförändring för att uppn? en viktminskning som h?ller i längden. – Det är en sak att g? ner i vikt ? en helt annan att beh?lla den nya vikten. För en best?ende viktminskning finns tyvärr inga genvägar. Det handlar om livsstilsförändringar med ändrade vanor inom mat och motion. Trenden g?r fr?n enkla, snabba lösningar till l?ngsiktiga beteendeförändringsprogram och det är Itrim världsledande p?, säger Örjan ?hlén p? Itrim Sverige. Itrim finns idag p? 42 ställen i Sverige och har även viktminskningscenter i Kina, Tyskland och USA. Och det finns uppenbarligen behov av Itrim tjänster. Idag är nästan varannan man och drygt var tredje kvinna i Sverige överviktig eller fet (SCB). Vad utmärker Itrim? ? Personligt engagemang. Individuellt stöd fr?n hälsor?dgivare och motionsledare kombinerat med sm? fasta viktminskningsgrupper som träffas regelbundet. ? Snabba resultat. Snabb viktminskning i början h?ller uppe motivationen. Därefter arbetas de nya vanorna in. ? Fokus p? motion. Motion är en viktig komponent för att n? varaktig viktminskning och för att m? bra b?de fysiskt och psykiskt. Itrim-programmet fokuserar p? de tre delarna Mat, Motion och Motivation. ? Vetenskaplig grund. Itrim-programmet bygger p? forskning och p? Livsmedelsverkets rekommendationer. ? Bevisat resultat. En vetenskaplig studie av Itrims viktminskningsresultat visar att medlemmarna i snitt g?r ner 10,9 kg med en midjereduktion p? 11,8 cm under de första tio veckorna. Inget annat viktminskningskoncept i världen kan visa upp motsvarande resultat. ? L?ngsiktigt tänkande. Nya vanor tar l?ng tid att f? in. Det är en sak att g? ner i vikt ? en helt annan att h?lla den nya vikten. Itrim är för den som bestämt sig för att g? ner i vikt en g?ng för alla. ? Nöjda medlemmar. Fler än 9 av 10 bland Itrims medlemmar är nöjda med Itrim och 92,5% upplever ökad livskvalitet sedan de började hos Itrim. För mer information kontakta Sofia Heurlin, informationsansvarig Itrim: 0707263301, [email protected] eller Ulrika Asp, Motionsform p? 0706-597373 Läs mer om Motionsform p?: http://www.motionsform.se/ Följ #komitrim i sociala medier där Itrim bjuder p? kunskap och inspiration inom mat, motion och motivation. Itrim Sverige AB, etablerat 2003, är ett svenskt företag som genom personligt stöd hjälper människor att förbättra sina mat- och motionsvanor. Itrim-programmet baseras p? ledande internationell forskning och utvecklas kontinuerligt i takt med att ny kunskap genereras. De första veckorna fokuseras p? själva viktminskningen och därefter p? att arbeta in livsstilsförändringarna. Itrim finns idag p? över 42 ställen i Sverige och har även viktminskningscenter i Kina, Tyskland och USA. Itrim är ett av f? viktminskningskoncept i världen som f?tt studier p? sina resultat publicerad i vetenskapliga tidskrifter (American Journal of Clinical Nutrition och International Journal of Obesity.) Läs mer om forskningen bakom Itrim-programmet p? itrim.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy