Sport

Vedr. talentutvikling og toppidrett

Som kjent for mange ble det p? forbundstinget 1. juni enstemmig vedtatt en ny langtidsplan hvor det bl.a. er lagt opp til ?kt fokus p? utdanning av ungdommer, ledere og trenere samt ?kt fokus p? anlegg og en t?ffere prioritering av toppidretten. Planen vil f? konsekvenser for talentutviklingen og for toppidrettsarbeidet allerede fra h?sten 2014. (presentasjonen p? Tinget)
Hovedlinjene i den nye planen vil v?re:
Uttak
Alle ut?vere uavhengig av hvilken offisiell kampsportgren eller klubb man kommer fra i landet, skal ha den samme muligheten til ? kvalifisere seg til EM og VM. N?r det gjelder seniorut?vere, som ikke er
p? landslaget, m? man kvalifisere seg ved ? prestere p? forh?ndsuttatte internasjonale konkurranser, mens juniorer vil bli tatt ut etter prestasjonsutvikling p? workshops/samlinger, men internasjonale prestasjoner og andre prestasjonsrelevante aspekter kan ogs? tas med i betraktningen.
N?r det gjelder nordisk mesterskap i karate vil alle med norsk pass og riktig alder, i forhold til NIFs barneidrettsbestemmelser, som kommer til finalen i NM, f? muligheten til ? delta. N?r det gjelder WTF Taekwondo vil de som er best sammenlagt etter NC I,NC II og NM f? muligheten til ? delta.
Ut?vere som kvalifiserer seg og blir tatt ut til ? representere NKF i offisielle mesterskap m? trene med landslaget under landslagstrener i oppkj?ringen til det aktuelle mesterskapet. Laget blir coachet av landslagstrener evt. den treneren/sportssjefen engasjerer. Dette som en naturlig f?lge av kravene fra Olympiatoppen samt ?nske om selvstendige ut?vere. Det er ogs? av praktiske hensyn.
Talentutvikling
Uavhengig av hvilken offisiell konkurransegren kan en kadett eller junior trener som har ambisi?se
m?lsettinger f? systematisk oppf?lging. Dette gj?res ved at klubbtrener i samarbeid med den aktuelle ut?ver og foresatte blir enige om en satsning i form av at de utarbeider en utviklingsplan utifra NKFs utviklingsstrapp og ?filosofi. Klubber kan f? bistand av forbundet sentralt til utarbeidelse av utviklingsplaner og til testing av ut?vere.
Trenerforum
Det vil bli opprettet trenerforum hvor klubbtrenere kan bli orientert om det siste innen trening og forskning. Det er opprettet trenerforum for partnerklubber innen WTF Taekwondo kamp. Neste
trenerforum som skal opprettes er for karate klubber. Mer info om dette kommer p? workshopen for karate 29.-31. august.
Partnerklubb
Klubber som ?nsker ? f? oppf?lging av forbundet og vil v?re en del av forbundets satsning, kan bli en partnerklubb. Dermed forplikter klubben seg til ? f?lge NKFs utviklingsstrategier og f?r privilegier som bl.a. st?tte ved trenerforum, workshops o.a.
Det er en generell forutsetning for klubbenes fremtidige suksess at klubbene ledes av kompetente styremedlemmer med idrettens lederutdanning, samt har engasjert godkjente og kvalifiserte trenere. Klubbenes ledere og trenere skal v?re gode rollemodeller, jf. idrettens grunnverdier om frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, med langsiktig tankegang i.f.t. klubbdrift og ut?vere som settes i fokus.
Ved ? bli en partnerklubb vil klubben f? s?rskilt st?tte og oppf?lging slik at klubben over tid kan utdanne talenter, ut?vere, trenere og ledere i samarbeid med forbundet. Det er ikke et vilk?r at man m? ha trenere og ledere med utdanning n?r partnerklubbavtale inng?s, men som nevnt er det krav om ? f?lge forbundets utviklingstilbud.
Hvem kan s?ke om ? bli partnerklubb
Det er opprettet partnerklubber innen WTF-taekwondo kamp. Det neste som skal opprettes er partnerklubber innen karate. Det vil bli mer informasjon om dette p? workshopen til karate den 29.-31. august. S?knadsfrist for ? bli partnerklubb innen karate vil v?re 10. september.

Endringer i forhold til ny langtidsplan for de enkelte idretter
Opplegg for WTF Taekwondo kampRio 2016 prosjektet og ?bro prosjektet? under ledelse av
Michael J?rgensen fra Olympiatoppen g?r som planlagt.
Opplegg for WTF m?nster Det vil komme et nytt opplegg for m?nster med ?kt fokus p? utvikling i klubber og det vil bli egne workshop for m?nster.
Wushu
Det er startet opp et talentprogram for Taolu og Sanda (kamp) . Les mer om dette forbundets hjemmeside. (linken)
Jujutsu
N?r det gjelder jujutsu er det viktig ? f? opp en st?rre bredde, men de ut?vere som ?nsker ? satse kan i samarbeid med sin klubbtrener og sportsavdelingen f? utviklet en utviklingsplan. Jujutsu ut?vere med internasjonal erfaring og som har internasjonale ambisjoner kan delta p? workshopen til karate.
Kendo
Kendo programmet g?r som planlagt.
Nytt opplegg for karate
Siden det er klubben som er ansvarlig for utvikling av kadetter, juniorer og seniorer i egen klubb vil den daglige trening og oppf?lging ogs? foreg? i klubbene.
Forbundet vil arrangere fire ?pne workshops/samlinger i ?ret hvor klubbtrener kan ta med seg sine beste kadetter, juniorer og seniorer. Eneste krav er at de har internasjonal konkurranse erfaring. Her vil det bli trening og teori samt trenerforum. Workshopen er spesielt viktig for de kadetter og juniorer som har ambisjoner om ? delta i offisielle juniormesterskap slik at landslagstreneren kan vurdere de. Treningen p? workshopene vil bli ledet av landslagstreneren, mens teori og utdanning
vil andre kompetansepersoner innen forbundet forest?. Forbundet f?lger Olympiatoppens utviklingsstrategi i.f.t. kadetter og juniorer hvor det er mer fokus p? utviklingsm?l enn resultatm?l.
Overgang til nytt opplegg for karate
Siden endringen av langtidsplanen skjer midt i eksisterende planlagt landslagsopplegg tas det sikte p? en smidig overgang. Alle seniorer kan bli vurdert for uttak til Sr. VM som arrangeres i Bremen i
begynnelsen av november ved ? vinne medalje i Premier League stevner i forhold til p?meldingsfristen til representasjonsstevner.
N?r det gjelder uttak til Jr. EM som arrangeres februar 2015 er det prestasjonsutvikling under workshoper/samlinger og internasjonale stevner som legges til grunn. Landslagstrener Wayne Otto vil vurdere alle aktuelle kadetter og juniorer p? workshopene/samlingene p? h.h.v. 29.-31. august, 28.-30.november og 12.-14. desember. Prestasjoner i internasjonale stevner (for eksempel Banzai Cup, men alle andre ogs?) samt andre prestasjonsrelevante aspekter tas ogs? med i betraktningen.
Den f?rste workshopen/samlingen arrangeres den 28.-30. august. Mer info kommer.
Workshop nr. 2 vil v?re 28.-30. november
Workshop nr. 3. vil v?re 12.-14. desember
Kostnader
Workshop/samlinger:
Egenandeler vil forekomme dersom ikke annet er avtalt. Ut?verne st?r selv ansvarlige for booking og betaling av reise og opphold i forbindelse med workshop/samlinger.
Offisielle mesterskap:
Forbundet vil st? ansvarlig for p?melding, reise og opphold for alle ut?vere som etter gitte kriterier har kvalifisert seg til offisielle mesterskap. Dette gjelder EM og VM for senior, junior og kadett. Vi gj?r
oppmerksom p? at det ogs? her kan forekomme egenandeler.
?pne mesterskap og kvalifiseringsstevner:
?pne mesterskap vil v?re klubbstevner. Dvs. at klubbene selv m? st? for p?melding, reise og opphold for ut?vere. Dette gjelder selv om det er kvalifiseringsstevner.

Andre nyheter :
Hei alle kampsportvenner!
NRK ?nsker ? lage reportasjer om ut?vere eller trenere som driver med kampsport og/eller kampkunst, men de ?nsker at det er knyttet en spennende eller en interessant historie til trening eller
konkurranser etc. Dersom du selv har en spennende eller en interessant historie, eller hvis du kjenner en trener eller ut?ver som har dette, kan du ta kontakt med sportssjef Dag Jacobsen via
e-post til [email protected]

Lederkurs for ungdom 19.-21. september og 17.-19. oktober
Lederkurset er beregnet for ungdommer som har ambisjoner om ? komme inn i styrer, komiteer eller utvalg slik at de f?r v?re med ? bestemme over egen utvikling. Kampsportforbundet ?nsker (og vil) at
ungdom tar et st?rre ansvar i eget idrettsmilj? og har derfor laget et eget lederkurs for ungdommer som gir deltakerne relevant kompetanse til ? delta aktivt der beslutninger tas.
Kurset er det samme som idrettsforbundets ungdomslederkurs, men rettet mot kampsport. Kunnskapen og verkt?yene deltakerne f?r under kurset vil gj?re det enklere ? forst?, og f? medansvar i egen klubb eller i andre organisasjonsledd. I tillegg vil det v?re fokus p? selvtillit, selvf?lelse og teambuilding. Les mer
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=20924372&displaypage=TRUE

Norges Kampsportforbund (NKF) er det tiende st?rste s?rforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert p? Ullev?l stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Debreceen Ungarn   #First Hit Knife   #Form Double Weapon   #VM