Varvsgeneralen utsedd till “The World´s best race director 2014”

M?linriktat, h?rt arbete och med stor passion i sitt ledarskap gör Varvsgeneralen Bo Edsberger till en ledare utöver det vanliga. När l?ngloppsorganisationen Road Race Management i natt svensk tid vid en ceremoni i Miami, Florida, delade ut utmärkelsen ?The World´s best race director? s? gick priset till Bo Edsberger, ansvarig för GöteborgsVarvet.
GöteborgsVarvet är numer inte bara det största halvmaratonloppet i världen ? det är även det bästa. S? skulle man i alla fall kunna tolka den fina utmärkelsen som nu tilldelas en svensk. Löparintresset och antalet löparevenemang och tävlingsserier runt om i världen är mycket stort. P? distansen en halv maraton har loppen blivit fler de senaste ?ren och antalet deltagare har fyrdubblats sedan ?r 2000 fr?n 480 000 till 1,8 miljoner, bara i USA.
Bo Edsberger har lett organisationen bakom GöteborgsVarvet sedan 2008, och har drivit utvecklingen av loppet till att bli världens största halvmaraton med 64 000 deltagare och 4000 funktionärer som är engagerade i loppet ?rligen. Varvet är även mycket uppskattat av deltagarna, i deltagarundersökningarna fr?n de senaste fem ?rens tävlingar har nöjdheten hos deltagarna legat p? 98-99%. I oktober 2013 fick Bo Edsberger även rollen som förbundschef i Göteborgs Friidrottsförbund, som är organisationen bakom GöteborgsVarvet och det samlade organet för friidrottsförningarna i göteborgsdistriktet.
– Jag är tacksam att jag f?tt möjlighet att leda det team av kollegor och funktionärer som tagit GöteborgsVarvet till den niv? som evenemanget har idag. Jag är ocks? mycket stolt över den fina utmärkelsen som jag nu tilldelats, säger Varvsgeneralen Bo Edsberger.

Juryns motivering:
“For his vision, leadership and outstanding management of one of the largest races in the world, Bo Edsberger, director of the 65,000 runner GöteborgsVarvet Half Marathon, is our 2014 Race Director of the Year”. Läs hela motiveringen här.
Om priset The World Best Race Director:
The MarathonFoto/Road Race Management Race Director of the Year award delas ?rligen ut för att uppmärksamma det bästa ledarskapet bland l?ngloppsarrangemang. Priset har delats ut sedan 1987, i ?r är det allts? 27:e g?ngen. Priset är ett av de mest prestigefulla i l?ngloppsvärlden. Road Race Management (RRM) är en medlemsbaserad organisation för l?nglopp och för leverantörer inom l?ngloppsbranschen. RRM delar ?rligen ut priset vid under en stor konferens för tävlingsledare i Florida, USA. MarathonFoto är världens största leverantör av löparbilder fr?n olika l?nglopp. RRM och Marathonfoto är avsändare för priset. Ett urval av de tidigare 26 vinnarna: Dave McGillivray Peoples Beach to Beacon 10K (är numer tävlingsledare för B.A.A. Boston Marathon), Carey Pinkowski LaSalle Bank Chicago Marathon, Allan Steinfeld New York City Marathon och Don Kardong, Lilac Bloomsday Run.
N?gra korta fakta om halvmaraton / maraton:
– Antalet löpare som fullföljt en halvmara i USA har fyrdubblats sedan 2000 (fr?n 482 000 till 1.8 miljoner).
– Under 2012, var det rekordm?nga, 36 halvmaraton i USA som hade fler än 10 000 fullföljande. ?r 2000 var det endast ett.
– 60 procent av de fullföljande i halvmaraton i USA 2012 var kvinnor.
– Världens största halvmaraton finns i Sverige ? 2014 hade GöteborgsVarvet 47 491 fullföljande deltagare.
– Världens största maraton, genom tiderna, avgjordes 2 november 2014 i New York, med 50 564 fullföljande deltagare.
Källa: Running USA

Foto:
Bo Edsberger mottar priset som “World´s best race director” av Bruce E Franke, President Marathonfoto. Till vänster Thom Weston, president Electric City Printing, samt i bakgrunden syns även Phil Stewart, President Road Race Management.
6 november 2014, Hollywood Beach, Miami, Florida. Foto: Marathonfoto.
Se även fler bilder nedan.

?????????????????????????????????????????????????????????????
GöteborgsVarvet, som mäter en halv maraton (21 097,5 meter), avgörs den 23 maj 2015 för 36:e g?ngen sedan premiären 1980. Under GöteborgsVarvetveckan genomförs även StafettVarvet, StavVarvet, SpecialVarvet, Lilla Varvet, MellanVarvet och MiniVarvet. Totalt förväntas cirka 85 000 löpare delta i n?got av Varvsloppen under GöteborgsVarvetveckan 2015. Inför GöteborgsVarvet 2015 arrangeras dessutom i samarbete med lokala föreningar GöteborgsVarvets Seedningslopp vid 20 tillfällen och GöteborgsVarvets Löparkvällar med 500 träningstillfällen fördelade p? 30 orter runt om i Sverige.

Authors

Related posts

Top