SE

Vardagen p? Ridskolan Strömsholm fortsatt miljöcertifierad

2014-09-19 10:19 Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge Strömsholm W?ngen Sedan 2002 har Ridskolan Strömsholm(RS) varit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vart tredje ?r genomförs omcertifiering och i ?r var det dags igen. RS är nu stolta att vara miljöcertifierade i ytterligare tre ?r d? nästa revision välkomnas. Miljöansvaret är en naturlig del av vardagen p? RS för s?väl ledning, medarbetare och studenter/elever, vilket ocks? framkommer i revisionsledarens

2014-09-19 10:19 Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge Strömsholm W?ngen Sedan 2002 har Ridskolan Strömsholm(RS) varit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vart tredje ?r genomförs omcertifiering och i ?r var det dags igen. RS är nu stolta att vara miljöcertifierade i ytterligare tre ?r d? nästa revision välkomnas. Miljöansvaret är en naturlig del av vardagen p? RS för s?väl ledning, medarbetare och studenter/elever, vilket ocks? framkommer i revisionsledarens rapport.

Sedan 2002 har Ridskolan Strömsholm varit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vart tredje ?r genomförs omcertifiering och i ?r var det dags igen.Miljöansvaret är en naturlig del av vardagen för s?väl ledning, medarbetare, studenter och elever p? RS, vilket ocks? framkommer i revisionsledarens rapport. RS är nu stolta att vara miljöcertifierade i ytterligare tre ?r d? nästa revision välkomnas. Den externa miljörevisionen h?lls av Intertek och p? RS var revisionsledaren, Sven Josefsson, p? plats p? Strömsholm under tv? dagar för intervjuer med personal, elever, studenter och ledning. Besök i stallar, lektionssalar och ridhus genomfördes b?de planerade och spontanta träffar med ledning, medarbetare, elever och studenter. Utifr?n genomg?ng av RS miljödokument och material, tillsammans med sammanställning av intervjuer och enkäter med berörda kunde Sven Josefssons rapport sammanställas och redovisas. I revisionsledaren, Sven Josefssons, rapport finns att läsa att ? M?len uppfyller väl intentionen I miljöpolicyn, och säkerställer, tillsammans med övrigt förbättringsarbete en ständig förbättring under tre?rsperioden.?. RS Miljöpolicy finns för utomst?ende att se i sin helhet p? RS hemsida och är en självklar del vid introduktion av b?de nyanställda och vid RS elever/studenters terminstart. Den förklarar bland annat att ?Miljö- och kretsloppsarbetet ing?r som en naturlig del i RS verksamhet kring hästen, utbildning, möten och evenemang. Detta visar sig som att RS strävar efter lokalproducerat foder och mat, källsortering anpassad till verksamheten samt att p? ett mer klimatssmart sätt utnyttja gödseln.? Miljöarbetet p? Ridskolan Strömsholm är tydligt affärsmässigt, och ansvaret att värna om miljön i samband med hästh?llning och RS verksamhet är givet. ? Det samlade resultatet för RS är mycket bra, och revisonen i sig, är en bra uppföljning och genomg?ng för oss själva, ledare och medarbetare, säger Jan Andersson, vd vid Ridskolan Strömsholm. ? Miljöarbetet är roligt och viktigt i all v?r verksamhet. Att driva en anläggning med 6 ridhus, 180 hel?rsstudenter, 46 anställda, 260 hästar och 10 000-tals besökare varje ?r kräver struktur och uppföljningen är viktig. Uppföljning och mätbar m?lsättning av implementeringen är n?got vi kan bli ännu bättre p?, Linda Kjellberg, miljösamordnare p? Ridskolan Strömsholm. ? Jag är verkligen stolt över v?rt arbete och för framtiden är jag mycket nöjd med är att vi f?r ett s? högt betyg av revisorn p? att medarbetare och elever/studenter s? väl känner till och kan beskriva v?rt miljöarbete i praktiken. P? RS utvecklas framtidens ridsport, och ocks? p? ett miljömedvetet plan, fortsätter Jan Andersson, vd vid Ridskolan Strömsholm. redovisas. Utvecklingen av miljöarbetet fortsätter p? Ridskolan Strömsholm och likas? satsningarna p? omr?det. Projektet RS 10km med vision att RS är ledande avseende miljömässig hantering av gödsel och försörjning av foder och strö genom samverkan med lokala entreprenörer och myndigheter. Mer om projektet RS 10km finns att läsa, här. Fotnot :fr.v. Linda Kjellberg, miljösamordnare Ridskolan Strömsholm, Cajsa Brolin, elev vid Ridsportgymnasiet Strömsholm och Jan Andersson, vd Ridskolan Strömsholm För mer information, kontakta: Jan Andersson, vd Ridskolan Strömsholm [email protected] eller 070-247 26 77. Linda Kjellberg, miljösamordnare Ridskolan Strömsholm [email protected], Text och foto: Malin Gustafsson, kommunikatör Ridskolan Strömsholm, 070-855 99 08. Riksanläggningen Strömsholm är Svenska Ridsportförbundets utbildningsanläggning och har en l?ngvarig tradition inom svensk ridsport för utbildning av människor och hästar. Här ges utbildningar för ridlärare, hovslagare, brukskuskar och hästskötare samt sportutveckling för elitsatsande ryttare. P? anläggningen finns olika skolformergenom universitet SLUs hippologprogram, Hästsportens Folkhögskola, yrkeshögskola och gymnasium. Spetskompetens inom hoppning och dressyr är viktiga, liksom inom pedagogik, hästh?llning, anläggningsdrift, ledarskap samt FoU. Alla Riksanläggningarna (Strömsholm, Flyinge och W?ngen) har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens framtida utveckling. Ridskolan Strömsholm har i dag 46 medarbetare och äger 115 hästar av de 260 som st?r p? anläggningen. Kärnverksamheten är Utbildning & Sport. Ridskolan Strömsholm ägs till 91 % av Föreningen Ridskolan Strömsholm, vars tv? medlemmar är ATG och SvRF. Resterande 9% ägs av Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy