Vannsport

Uttalelse i Kj?rgaard saken

Dom i Steffen Kj?rgaard saken kom i dag. Saken NCF fremmet er blitt avvist da Domsutvalget i NIF anser at de forhold som NCF p?talte ikke har tilknytning til hans medlemskap i T?nsberg CK, samt at hans stilling som sportssjef i NCF ikke hadde s? n?r tilknytning til den idrettslige aktivitet at NIFs straffebestemmelser kunne gis anvendelse.
“Vi tar dommen til etterretning og vil ikke anke denne da vi ikke er ute etter personen Steffen Kj?rgaard”, sier sykkelpresident Harald Tidemann Hansen i en kommentar.
“Vi anser at vi har f?tt frem v?rt standpunkt i forhold til ?nsket straff, og vi registrerer at domsutvalget ikke tar stilling til hvorvidt de anf?rte straffebudene i NIFs lov er overtr?dt eller ikke. Vi har gjennom denne prosessen l?rt mye og har derfor etablert nye krav til avtaler slik at vi ikke kan komme i samme situasjon igjen. Idrettens regelverk m? bli tydeligere og bedre p? dette omr?det, og der vil Norges Cykleforbund v?re en p?driver”, fortsetter Tiedemann Hansen.
Norges Cykleforbund vil fokusere enda mer p? ? etablere de riktige holdningene og arbeider intenst med ? f? alle sykkelklubber i Norge til ? bli Rent Idrettslag p? samme m?te som forbundet er sertifisert som Rent S?rforbund.
NCFs arbeid skal bygge p? det samme verdifundament som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger p?.
Idrettens form?l er i NIFs lov utttrykt slik (utdrag):- Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til ? ut?ve idrett ut fra sine ?nsker og behov.- V?re en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.
NCFs form?l er ? lede norsk sykkelsport og arbeide for ? utvikle egen aktivitet, organisasjon, ?konomi og ansatte, slik at forbundet im?tekommer de krav og utfordringer som v?re klubber, medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt ? representere sykkelsporten internasjonalt.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Marit Kongtorp   #Oslo Maraton   #Sportsklubben Vidar Alt   #Tony Isaksen