Trendbrott när golfen ökar igen

Antalet aktiva golfare i svenska golfklubbar ökar med 980 medlemskap jämfört med i fjol. Det är ett trendbrott d? golfen för första g?ngen sedan topp?ret 2004 visar positiva medlemssiffror. Även antalet bokade golfronder ökar.
Antalet medlemskap i de 433 golfklubbar (finns totalt 470 golfanläggningar) som finns i Sverige ligger nu p? nära samma niv? som ?r 2000, ett läge som känns stabilt, anser Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare p? Svenska Golfförbundet (SGF):
? Det är roligt att vi nu äntligen visar plus och det är viktigt för sporten att trenden är bruten. Det betyder att vi kan prata om golfen i positiva ordalag igen. Människor känner att de är med i n?gonting som känns rätt.
Flödet av golfare är stort. Drygt 52 000 personer, varav mer än 11 000 juniorer, har valt att börja med eller ta upp sporten p? nytt under 2014. Nästan lika m?nga medlemskap avslutas. En samhällstrend där ökad rörlighet och ökat flöde syns i m?nga sammanhang.
Det är i 6 av 21 distrikt som ökningen sker jämfört med i fjol. Störst ökning är det i Stockholm med 2 951 medlemskap, i Östergötland med 1 121, Örebro med 953, Göteborg ökar med 683, Halland med 379 och slutligen Bohuslän-Dal med 24 nya medlemmar. 44 procent av landets klubbar har oförändrat eller ökat antal medlemmar under 2014.
Toppsiffrorna fr?n golfen finns att hämta fr?n 2004. D? fanns 554 293 medlemskap i golfklubbarna, en siffra som sedan sakta sjunkit de senaste tio ?ren fram till ?rets uppg?ng och trendbrott.
Glädjande nog ser SGF en ökning i vissa grupper av juniorer. ?tta av distrikten visar exempelvis positiva siffror för antalet damjuniorer. Däremot fortsätter siffrorna att vika för damseniorer. N?got som f?r SGF att ta krafttag för att vända även den utvecklingen. Vision 50/50 är ett projekt som startats för att öka antalet kvinnor p? beslutande poster i Golfsverige och p? s? sätt ocks? öka antalet spelande kvinnor. En extern projektledare och en genusforskare knyts till projektet.
Antalet bokade golfronder under v?rm?naderna mars och april ökade med drygt 700 000 ronder jämfört med i fjol. Förklaringen till ökningen finns att hämta i bra väder och den s? kallade Stenson-effekten, det vill säga mycket uppmärksamhet kring Henrik Stenson, Jonas Blixt, Anna Nordqvist med flera svenska namn i absoluta världseliten.
? Stenson-effekten märks b?de p? att antalet ronder ökade tidigt p? säsongen d? uppmärksamheten var stor kring Idrottsgalan, Jerringpriset och Blixt spel i US Masters som sändes i SvT, samt att det är män i yngre ?ldrar som st?r för den största enskilda ökningen av medlemskap, säger Bo Bengtsson.
Här hittar du medlemsstatistiken
Läs intervjun med Bo Bengtsson
Läs mer om Golfnyttan i samhället
Kontaktpersoner:
Bo Bengtsson, bitr generalsekreterare SGF, [email protected] eller 08-622 15 00

Authors
Top