SE

Svenska Simförbundet förtydligar kunskapskraven för simning i skolan

2014-03-20 16:45 Svenska Simförbundet I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, finns simning med som ett kunskapskrav för ?k 6 i ämnet Idrott och hälsa. Det finns det inte angivet vilka simsätt som ska användas. Den enda punkt som bedömaren ska ta hänsyn till är att: 50 av de 200 meterna utförs i ryggläge. Resterande 150 meter är valfritt simsätt. De fyra simsätt vi har är crawl, bröstsim och fjärilsim i magläge samt

2014-03-20 16:45 Svenska Simförbundet I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, finns simning med som ett kunskapskrav för ?k 6 i ämnet Idrott och hälsa. Det finns det inte angivet vilka simsätt som ska användas. Den enda punkt som bedömaren ska ta hänsyn till är att: 50 av de 200 meterna utförs i ryggläge. Resterande 150 meter är valfritt simsätt. De fyra simsätt vi har är crawl, bröstsim och fjärilsim i magläge samt ryggsim.

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, finns simning med som ett kunskapskrav för ?rskurs 6 i ämnet Idrott och hälsa. Det framg?r att elever i ?rskurs 6 ska kunna simma 200 meter för att bli godkända i ämnet. Följande st?r att läsa: eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Kunskapskravet för simkunnighet i läroplanen är tydligt när det gäller hur m?nga meter eleverna ska klara av, men vagare när det gäller tolkningen av exempelvis utförande och val av simsätt. Svenska Simförbundet vill som ett stöd till skolor, kommuner och andra intressenter bidra med ett förtydligande av läroplanen för att underlätta bedömningen av eleverna. I läroplanen finns det inte angivet vilka simsätt som ska användas. Det centrala inneh?llet talar om simning i mag- och ryggläge, och det enda som finns angivet för att klara kunskapskravet och för att anses simkunnig är att 50 av de 200 meterna ska vara i ryggläge. Valet av simsätt bör vara det som passar den enskilda eleven bäst. Ingen elev kan bli underkänd p? grund av val av simsätt. Den enda punkt som bedömaren (läraren) ska ta hänsyn till avseende simsätt är att: 50 av de 200 meterna utförs i ryggläge. Resterande 150 meter är valfritt simsätt. De fyra simsätt vi har är crawl, bröstsim och fjärilsim i magläge samt ryggsim. Vilket simsätt som används är inte det centrala, utan fokus för all simundervisning ska vara att individen lär sig simma s? fort som möjligt och därigenom skapar sig en säkerhet för att vistas i vattnet. Grunden för livsl?ng simkunnighet är vattenvana oavsett vilket simsätt eleven sedan lär sig. Svenska Simförbundet vill genom detta förtydligande av Lgr 11 hjälpa till att göra simundervisningen i skolan b?de enklare och roligare för b?de elever och lärare. Vi verkar för ökad och livsl?ng simkunnighet samt för att alla barn ska vara simkunniga s? tidigt som möjligt, dock senast vid 12 ?rs ?lder. Att kunna simma är b?de roligt och livsviktigt! Se ytterligare information här Förtydligande av simning i Lgr11 Svensk Simidrott är en av de största och mest framg?ngsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott best?r av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 120 000 medlemmar i 320 föreningar. Simning är en livsl?ng idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje ?r. V?r starka framfart s?väl resultat- som utvecklingsmässigt, har gjort att vi som ett av f? förbund, tre g?nger belönats med utmärkelsen “?rets idrottsförbund”.

A to już wiesz?  Contour släpper ny actionkamera - ROAM3.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy