Storbritannien inför krav p? licens för alla spelbolag

2014-10-08 13:49 Branschföreningen för onlinespel (BOS) Fr?n den 1 november ska alla spelbolag som vänder sig till spelare i Storbritannien med spel p? internet och appar ha brittiska licenser. Därmed tas ytterligare ett steg för att möta en utveckling där en allt större del av spelandet sker online och p? spelsidor som ligger hos operatörer utanför det egna landet.

Fr?n den 1 november ska alla spelbolag som vänder sig till spelare i Storbritannien med spel p? internet och appar ha brittiska licenser. Därmed tas ytterligare ett steg för att möta en utveckling där en allt större del av spelandet sker online och p? spelsidor som ligger hos operatörer utanför det egna landet. Med The Gambling Act 2005 m?ste alla spelbolag med brittisk licens följa den engelska spelmyndighetens (The Gambling Commission) licensvillkor och uppförandekod. Sedan 2007 har man i Storbritannien ett licenssystem som är öppet för alla operatörer p? lika villkor. Dessutom har operatörer med licenser i ett antal andra godkända länder haft möjlighet att erbjuda internetspel för spelare i Storbritannien. Den rätten tas nu bort och spelbolagen f?r ansöka om licenser i Storbritannien. – Med den nya regleringen följer man en europisk trend, och inför lokala licenser för onlinespel. P? s? vis tar man ett mer aktivt ansvar för att bidra till att motverka problemspelande, brottslighet och bedrägerier, samtidigt som man ger spelbolagen möjlighet att konkurrera p? lika villkor med de tidigare monopolen, konstaterar Magnus Silfverberg som är vd för Betsson AB och ordförande i branschorganisationen BOS. Idag sker närmare 90 procent av onlinespelandet i Storbritannien hos spelbolag som har licenser i andra länder. Genom att skapa ett enhetligt nationellt regelverk för alla spelbolag vill man stärka konsumenternas skydd och rättigheter p? spelmarknaden. Tanken är ocks? att det ska bli lättare för bolagen att rapportera misstänkta ekonomiska oegentligheter, som pengatvätt och uppgörelser om matcher, till den engelska spelmyndigheten. Dessutom blir det enklare för b?de annonsörer och säljare av annonsplatser att avgöra om en operatör är till?ten att göra reklam i Storbritannien. I Storbritannien har man även sett det som ett problem att mindre än 15 procent av de spelbolag som erbjuder spel online betalar skatt i Storbritannien. I Storbritannien har man en skatt p? 15 procent p? spelbolagen nettoomsättningen, det vill säga efter utbetalning av spelvinster. – En l?g skatt baserat p? nettoomsättningen är nödvändig för att de licensierade bolagen ska kunna konkurrera med utlandslicensierade bolag som annars kan erbjuda mycket bättre villkor för spelarna, säger Magnus Silfverberg. I Danmark ligger spelskatten p? 20 procent av nettoomsättningen. Allt fler bolag väljer nu att av konkurrensskäl st? utanför det danska licenssystemet. BOS har tidigare l?tit revisionsbolaget PWC genomföra en utvärdering av skattescenarier för att fastställa den bästa modellen vid en omreglering av onlinespel i Sverige. De jämförde tre niv?er för skatt p? nettoomsättningen, 20 respektive 15 och 10 procent. Deras slutsats var att en skattesats p? 10 procent p? sikt skulle leda till b?de högst kanalisering, det vill säga andel av spelandet och högst skatteintäkter. Utfallet var n?got sämre med 15 procents skatt och betydligt sämre med en skattesats om 20 procent. – Vi börjar nu se alltmer av samstämmighet kring vilka licensvillkor, skattesystem och niv?er som är l?ngsiktigt socialt och ekonomiskt h?llbara, men framförallt kring vilka som inte är det. Och det engelska systemet tycks vara ett steg i rätt riktning, säger Magnus Silfverberg. I Sverige har riksdagen beslutat om de spelpolitiska m?len för att skapa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfr?gan p? spel tillgodoses under kontrollerade former. Hemsidor för regleringar av onlinespel i Sverige och EU Om omregleringen i Storbritannien The English Gambling Commission: http://www.gamblingcommission.gov.uk Lotteriinspektionens Omvärldsrapport fr?n maj 2014: http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/Omvärldsrapport_regeringsuppdrag_2014.pdf De av riksdagen antagna spelpolitiska m?len finns ?tergivna p? regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/5820 PwCs rapport om skattemodeller för en omreglering hittas p?: http://bos.nu/studier/ För mer information kontakta: Magnus Silfverberg [email protected] BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Authors
Top