SE

StiL fr?n Lule? är ?rets studentidrottsförening

Sveriges Akademiska Idrottsförbunds utmärkelse ?rets förening 2014 gick till StiL, som därmed kammade hem 10 000 kronor. Priset delades ut i samband med Förbundsmötet i Lund.

Med ett enormt utbud av aktiviteter i 23 olika sektioner, ett starkt samarbete med SISU Idrottsutbildarna och en utveckling som pekar stadigt upp?t, har föreningen p? kort tid vänt ett negativt ekonomiskt resultat till att bli en av de starkaste och största studentidrottsföreningarna i landet. M?lmedvetenhet, t?lmodigt arbete och professionalitet som f? föreningar kan mäta sig med utmärker StiL fr?n Lule?. Föreningen belönas med en prissumma p? 10 000 kr.
För mer information:
Daniel Kudrén, tävlingsansvarig SAIF, 0702-12 94 70

Sveriges Akademiska Idrottsförbund utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott genom tävlingar, utbildningar och p?verkansarbete nationellt och internationellt. Svensk studentidrott erbjuder alla studenter att idrotta p? sin ambitionsniv? och är det självklara valet för studenter som idrottar. Förbundet har 70 medlemsföreningar med cirka 50 000 medlemmar.

Similar Posts