Sprekt fra Löplabbet

L?peskospesialisten Löplabbet tjener godt p? mosjonsb?lgen som skyller over landet. I fjor ?kte omsetningen med 25 prosent til 49 millioner kroner og det forel?pige resultatet f?r skatt viser 4,63 millioner kroner i overskudd.
– Vi ser helt klart en ny joggeb?lge i Norge. Löplabbet selger mer sko enn noen gang, og betydelig mer enn under forrige l?peb?lge p? begynnelsen av 90-tallet, sier administrerende direkt?r i Löplabbet, Tor Fauske.
Löplabbet har totalt ?tte butikker i de st?rste byene i Norge, og kjeden rendyrker sitt fokus p? l?ping. Alle ansatte har idrettsbakgrunn, enten gjennom utdanning eller erfaring.
– V?re typiske kunder l?per mer enn gjennomsnittlig og ?nsker best mulig sko for ? forebygge skader p? f?tter og kn?r. Mange har ogs? et m?l om ? delta i mosjonsl?p. V?r jobb er ? hjelpe dem med ? n? m?lsetningen uten ? bli skadet, sier Fauske.
Riktige sko er vitenskap
For ? gi kundene skoen som er best tilpasset hver enkelt fot, har Löplabbet utviklet tester som kundene g?r gjennom. F?rst plasseres beina p? en speilkasse. Deretter l?pes det p? tredem?lle f?r de riktige skoene plukkes ut.
– Ved grundige tester av f?ttene f?r vi avdekket hvordan foten belastes, og om kunden har over- eller underpronasjon. P? bakgrunn av denne testen velger vi ut en modell som passer perfekt til kunden, sier Fauske.
I l?pet av v?ren kommer Löplabbet med en ytterligere utvikling av testingen. Da vil et nytt softwareprogram tas i bruk.
– Vi jobber kontinuerlig med ? utvikle v?r kompetanse, og dette nye programmet vil gi oss et enda bedre grunnlag for ? analysere l?pssteget, sier Fauske.
Löplabbet AS (Mill. kr)
?rsresultat20092008 Endring
Driftsinntekter4940,919,80 %
Driftsresultat4,663,5232,40 %
Resultat f?r skatt 4,633,1547 %

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Adm. direkt?r i Löplabbet, Tor Fauske, 91690055

Historien om Löplabbet begynte i Sverige p? slutten av 70-tallet da joggeb?lgen hadde rast noen ?r, og folk begynte ? f? vondt her og der.
Forskeren Jörgen Wiklander ville unders?ke saken n?rmere, og til dette arbeidet brukte han speilkasse for ? studere hvordan f?ttene ble belastet, og tredem?lle med h?yhastighets filmkamera for ? studere hvordan foten oppf?rte seg i bevegelse. Denne testen dannet grunnlaget for forretningsideen da den f?rste Löplabbet-butikken ble etablert i Stockholm i 1984. I dag finnes det 17 butikker i Sverige som alle driver etter den samme ideen som i 1984.
Det samme konseptet l? ogs? til grunn da den f?rste butikken ble etablert p? franchisebasis i Norge i 1987. Konseptet og rettighetene ble senere kj?pt av Medicus-Plesner, og Löplabbet i Norge er i dag helnorsk, selv om vi driver etter den samme ideen, det samme navnet og med den samme logoen som v?re svenske “kusiner”. I dag har Löplabbet ?tte butikker over hele S?r-Norge.

Authors
Top