Sport

SkiStar AB: Lanserer SkiStar Business

10-07-2014 11:00 SkiStar AB -banebrytende m?ter og verdiskapende utvikling og avkobling i kreativt fjellmilj?.

Med en kvalitetsbevisst konferansegjest som har h?ye krav til b?de service og m?tested satser SkiStar n? for fullt p? gruppe- og konferansemarkedet. Dette skjer med h?y kompetanse og innovative l?sninger gjennom det nye forretningsomr?det SkiStar Business. M?let er ? tilby Skandinavias beste og mest verdiskapende konferanser

-For ganske n?yaktig ett ?r siden tok vi et nytt grep om gruppe- og konferansemarkedet. I l?pet av vinteren har vi tatt i mot rundt tusen gruppeforesp?rsler og interessen har v?rt betydelig st?rre enn forventet. Vi ser store muligheter for videre utvikling og med dette i ryggen satser vi derfor for fullt p? konferanser og lanserer forretningsomr?det SkiStar Business, sier Mats ?rjes, administrerende direkt?r i SkiStar AB.
Ute er det nye inne
Moderne forskning viser at tid ute i naturen er ekstremt viktig b?de for ? gi hjernen avkobling og for kreativiteten. Man blir bedre til ? l?re ? fokusere etter ? ha v?rt utend?rs. Trening og helse er definitivt noe som ligger i tiden. Trenden viser ogs? at ?nske om fysisk aktivitet i l?pet av konferansen stadig ?ker, et tydelig tegn p? at flere og flere bedrifter innser viktigheten av at personalet har det bra for ? n? m?l og resultater. Et vellykket m?te skal ha en balanse mellom verdi for bedriften og at personalet har det bra, og for ? f? genuint engasjerte medarbeidere kreves b?de avkobling og utvikling.
-Det kreative fjellmilj?et vi kan tilby p? v?re reisem?l i Norge og Sverige har en fantastisk avstressende effekt p? oss mennesker. Gjennom ? gj?re fjellopplevelsen til en del av m?tet blir deltagerne mer produktive og tilstedev?rende. Og konsekvensen blir en ?kt verdi for bedriften, sier Mathias Lindström, markeds-og salgsdirekt?r i SkiStar AB.
Verdiskapning i bevegelse
Tid er mangelvare for mange i dagens stadig mer stressende samfunn. En gjennomg?ende trend er at konferansen skal ha et tydelig m?l og en tydelig hensikt, samt v?re n?ye forberedt. Dette har SkiStar Business tatt tak i:
-Gjennom v?rt produkt Verdiskapning i bevegelse tjener man viktig m?tetid. Reisen til og fra v?re reisem?l blir effektiv og fullt integrert i m?tet. Ved hjelp av dette frigj?res tid til utvikling og avkobling p? plass, sier Lindström.

For mer informasjon:
Mathias Lindström, markeds- og salgsdirekt?r SkiStar AB
Mobil: +46 76 125 62 92
E-post: [email protected]
Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ), hvis B-aksjer er noterte p? Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm, eier og driver skianlegg p? alpindestinasjonene Sälen, ?re og Vemdalen i Sverige samt Hemsedal og Trysil i Norge, samt Hammarbybacken i Stockholm. Markedsandelen er i Sverige 49 %, i Norge 28 % og totalt i Skandinavia 39 %. Kjernevirksomheten er alpin skikj?ring med gjestens skiopplevelse i sentrum. ?vrige virksomheter er losjiformidling, skiskole og skiutleie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy