SE

SkiStar AB: Bokslutskommuniké september 2013 – augusti 2014

2014-10-02 09:09 SkiStar AB Ökad lönsamhet och stark uppg?ng i bokningsläget motsvarande fem procent

Ökad lönsamhet och stark uppg?ng i bokningsläget motsvarande fem procent Fjärde kvartalet ? Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 55 MSEK, en ökning med 7 MSEK jämfört med föreg?ende ?r. ? Resultat efter skatt ökade med 10 MSEK jämfört med det fjärde kvartalet föreg?ende ?r och uppgick till – 126 MSEK. ? Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till – 3:21 (- 3:48) för det fjärde kvartalet. Hel?ret ? Nettoomsättningen för hel?ret 2013/14 uppgick till 1 667 (1 665) MSEK och p?verkades negativt med 25 MSEK till följd av den svagare norska kronkursen. ? Resultat efter skatt för hel?ret ökade med 25 MSEK jämfört med föreg?ende ?r och uppgick till 162 MSEK. ? Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4:14 (3:49) SEK, en ökning med 19 procent jämfört med föreg?ende ?r. ? Styrelsen föresl?r en aktieutdelning om 2:50 (2:50) SEK per aktie, motsvarande totalt 98 (98) MSEK. Som kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Mats ?rjes: Under det g?ngna ?ret har vi tagit initiativ för att bredda v?r verksamhet, bland annat inom e-handel och konferens. Vi ser en ökad aktivitet inom fastighetsomr?det där reavinsterna ökat samt att utvecklingen i v?ra intressebolag har varit god och bidragit till resultatförbättringen jämfört med förra ?ret. Räntekostnader och skuldsättning har sjunkit samtidigt som soliditeten ökat. Ett s? gott som oförändrat antal skid?kande gäster de senaste fyra ?ren, ett scenario vi delar med stora delar av branschen, gör att vi ser ödmjukt p? potentialen i en ökning av antalet gäster de kommande ?ren. För att stärka marginaler, öka lönsamhet och därigenom möjliggöra ytterligare utveckling av v?rt gästerbjudande genomförs koncernövergripande rationaliseringar, genom ytterligare samordning av verksamheten p? v?ra fem destinationer. Varje destination skall fortsatt beh?lla och utveckla sin unika karaktär och gästupplevelse inom ramen för v?rt företag. Vi är väldigt glada över att alpina VM 2019 kommer att arrangeras i ?re. Med goda erfarenheter fr?n arrangemangen 2007 ser vi stora möjligheter till utvecklingen av ?re och v?r verksamhet där. Ett ytterligare steg i arbetet med en flygplats i Sälen-Trysilfjällen har tagits. SkiStar har tillsammans med de fyra destinationsbolagen i Sälen, Trysil, Idre och Engerdal förvärvat samtliga aktier i Sälen-Trysil Airport AB. Detta som ett naturligt steg i att utveckla en charterflygplats i regionen. Vi ser en ökad efterfr?gan p? v?ra destinationer och bokningsläget för logi är fem procent högre jämfört med förra ?ret. Efter den varma fina sommaren ser vi fram emot en gnistrande och snörik vinter i pisterna. Detta är SkiStar: SkiStar är noterat p? Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, ?re och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Kärnverksamheten är alpin skid?kning med gästens skidupplevelse i centrum. Ytterligare information lämnas av: Mats ?rjes, Verkställande direktör Telefon: +46 (0)280 880 80 ?sa Wirén, Ekonomi- och finansdirektör Telefon: +46 (0)280 880 90 Kort om SkiStar: SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade p? Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm, äger och driver skidanläggningar p? alpindestinationerna Sälen, ?re och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge samt Hammarbybacken i Stockholm. Marknadsandelen är i Sverige 49 %, i Norge 28 % och totalt i Skandinavien 39 %. Kärnverksamheten är alpin skid?kning med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga verksamheter är logiförmedling, skidskola och skiduthyrning.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy