Andre sporter

SATS gir ?rets julegave til Aktiv mot kreft

SATS ?nsker ? f? flere til ? trene mer, og da er det naturlig ? st?tte en
organisasjon som jobber for lavterskeltilbud for de som trenger det mest.
Derfor g?r ?rets julegave p? 360 000,- til Aktiv mot kreft.
– Vi mener at Aktiv mot kreft gj?r en viktig jobb for de som trenger det
mest, og vi er glade for ? kunne gi et bidrag som kan hjelpe flere til en aktiv
hverdag, sier administrerende direkt?r i SATS Norge, Wenche Evertsen.
Den r?de tr?den i arbeidet til Aktiv mot kreft er fysisk aktivitet – fysisk
aktivitet gir bedre livskvalitet. Forskning viser at fysisk aktivitet er
verdifullt for kreftpasienter s? vel som hos friske. Dette henger godt sammen
med SATS kjernemodell og visjonen om ? forbedre folks hverdag gjennom ? v?re en
p?driver for bedre helse og ?kt velv?re.
– Julegaven fra SATS skal g? inn i v?re prosjekter som gir kreftsyke en mer
aktiv hverdag, sier daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen.
Noen av Aktiv mot krefts viktigste satsningsomr?der:
? Pusterom ? lavterskel trenings- og aktivitetssenter p? norske
kreftsykehus ? V?r julegave p? NOK 360 0000 dekker driften av et Pusterom i et
halvt ?r.
? Tok initiativ til at Oslo US, Ullev?l fikk sin PET/CT-skanner i 2011. V?r
julegave p? NOK 360 000 er tiln?rmet lik den summen som Aktiv mot kreft bidrar
til i forbindelse med at St. Olavs Hospital fikk sin nye PET/CT-skanner i 2012.
? Gir midler til forskningsprosjekter som gir svar p? betydningen av fysisk
aktivitet for mennesker som rammes av ulike kreftformer ? V?r julegave p? NOK
360 000 bidrar til at ett nytt Pusterom f?r alt det trenger av treningsutstyr.

Similar Posts