SE

Samarbete kring smart parkering ska bygga framtidens cykelvänliga och gröna Öresundsregion

ab

I ett nytt samarbete vill kommuner och högskolor i Öresundsregionen tillsammans utveckla intelligenta parkeringslösningar för framtidens cyklister. Samarbetet är ett led i arbetet att främja mer h?llbara transportsystem. Idag g?r startskottet när den första Öresundsgemensamma konferensen kring cykelparkering h?lls i Köpenhamn. H?llbara transportsystem är högt p? agendan för alla städer, och cykling framh?lls ofta som det bästa sättet att uppn? grönare och mer h?llbara transportsystem i växande städer. Cykling minskar miljöp?verkan fr?n resandet, det h?ller bullerniv?erna nere, det stärker folkhälsan och det sociala nätverket. I Malmö, Lund och Köpenhamn sker redan uppemot 40% av alla resor med cykel. Med siktet inställt p? att fortsätta att stärka cykeln som transportmedel, har kommunerna runt Öresund identifierat bristen p? cykelparkering som den största flaskhalsen för ökat cyklande. Framför allt är det bristen p? säker och bekväm cykelparkering i stationsnära lägen som hindrar cyklandet fr?n att öka. Kommuner och högskolor i Öresundsregionen har därför startat ett samarbete för att utveckla nya, innovativa lösningar för framtidens intelligenta cykelparkering. Idag h?lls den första Öresundsgemensamma konferensen om framtidens smarta cykelparkering, när kommuner, universitet och företag samlas för Aalborgs universitet i Köpenhamn. – När kommunerna och högskolorna idag möts för att rita upp framtidens smarta lösningar är det för att vi i Öresundsregionen är självklara samarbetspartners. Vi har en stark cykelkultur p? b?da sidor av Öresund, och tillsammans kan vi n? betydligt längre när vi samarbetar och lär av varandra. Vi hoppas ocks? att fler aktörer vill delta i samarbetet, b?de offentliga och privata, säger Karolina Skog, stadsbyggnadskommunalr?d i Malmö stad. En stor utmaning är den stora infrastrukturutveckling som skett i Öresundsregionen under drygt ett decennium. Flera nya knytpunkter för kollektivtrafik har skapats genom Öresundsbron, Citytunneln, den nya metrolinjen i Köpenhamn och ombyggnaden av N?rreports station. Mer är p? g?ng, bland annat i form av sp?rvagnsplaner i flera sk?nska städer. Men att parkera hundratals cyklar vid de stora knutpunkterna i staden är en utmaning. En annan utmaning är en existerande praxis, där planeringen av nya bostadskvarter, shoppingcenter och kollektivtrafikspunkter ofta sker enbart med bilistens behov i centrum. Bilparkering styrs av lagkrav, affärsidéer och kollektivtrafikplaner, men motsvarande gäller sällan för cykelparkering: – Här behövs mycket nytänkande. Om Köpenhamns gator inte ska korkas igen av stillast?ende biltrafik, m?ste vi prioritera cyklisterna och deras behov. Det är bara genom att f?r fler bilister att välja kollektivtrafik och cykel som det blir plats till den nödvändiga biltrafiken p? gatorna. Om det ska lyckas, krävs det reella alternativ till bilen, det f?r vi till exempel genom att erbjuda stadscyklar som är b?de nutids- och framtidssäkrade och samtidigt skapar bättre plats till cyklisterna med breda cykelvägar och ordentliga parkeringsmöjligheter i hela staden. Om vi ska öka framkomligheten, m?ste vi sätta bilarna i sista rummet, säger Morten Kabell, teknik- och miljöborgmästare i Köpenhamns kommun. – Öresundsregionen är redan en av världens ledande cykelregioner. Genom att samarbeta kring smart stadsplanering, inte minst inom cykelparkering, kan vi bli ett föredöme även här. Vi ska bli en smart, grön region och ett föredöme inom Smart City!, säger Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör. Om Öresund Smart City Hub: Dagens konferens ?Smartere cykelparkering i Öresundsregionen? sker inom projektet Öresund Smart City Hub, som Öresundskomiteen driver tillsammans med Malmö, Köpenhamn, Lunds universitet, Aalborgs universitet, Copenhagen Cleantech Cluster, Region Sj?lland, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden och Region Sk?ne. Begreppet Smart City omfattar olika fr?gor för utvecklingen av gröna, h?llbara städer. Den gemensamma nämnaren är integrationen av IT-lösningar och stadsplanering. Öresund Smart City Hub fokuserar p? tre Smart City-fr?gor: cykling, gatubelysning och vattenhantering. För mer information, kontakta: Finn Lauritzen, direktör Öresundskomiteen [email protected] Marianne Ekdahl, Kommunikationsstrateg, Öresundskomiteen Mobile: +45 3066 3868 [email protected] Karolina Huss, projektledare Öresund Smart City Hub [email protected] Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Sk?ne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förh?llande till de tv? regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy