SE

Salivbrist: Extremt sportande ger torrare mun

a8

Salivbrist är en känd skadefaktor för tänderna. Att träna och tävla i extremsporter som Triathlon p?verkar mängden saliv som utsöndras i munnen. En ny tysk undersökning visar att att salivutsöndringen var avsevärt lägre efter ett 35-minuters träningspass, jämfört med före passet.
De tyska forskarna har jämfört tv? grupper om 35 personer, där den ena gruppen var extremsportare. De tränade och tävlade i triathlon, en uth?llighetsidrott best?ende av simning, cykling och löpning som genomförs i en följd utan avbrott. Försökspersonerna tränade i genomsnitt 9,5 timmar per vecka. Hälften drack vatten, hälften drack sportdryck och en mycket liten andel drack ingenting alls. Medel?ldern var 36 ?r och tv? tredjedelar var män.
Salivbrist ger muntorrhet och karies
En tandundersökning visade att extremsportarna hade mer tanderosion i b?de under- och överkäken jämfört med de 35 i kontrollgruppen. Tanderosion innebär i korthet att tandemaljen bryts ner och kan bl.a. uppkomma (som i detta fall) av brist p? saliv. Typen av dryck p?verkade inte extremsportarnas tandstatus, ej heller mängden dryck eller antal ?r av träning. En annan observation var att förekomsten av karies (h?l i tänderna) ökade ju fler timmar som extremsportarna tränade.
Läkemedel en vanlig orsak
– Jag har d? och d? berätatt om saliven som tandskydd. Den tyska undersökningen bekräftar vad som länge varit känt : Muntorrhet är ett hot mot tändernas hälsa och utseende. Extremsportare är en relativt liten grupp. Betydligt vanligare är patienter som behandlas med läkemedel som minskar salivproduktionen, säger Calle Hagman, estetiskt inriktad tandläkare i ?sa, aktiv p? egna bloggen www.callehagman.se/calles-blogg
– Har du muntorrhet p.g.a. läkemedel eller av andra orsaker, ta upp problemet vid nästa besök hos din tandläkare eller läkare, avslutar Calle Hagman.
Källa: Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
Calle Hagman är en tandläkare i ?sa med en passion för estetisk tandv?rd. Nätverkande och ständig kunskapsuppdatering är tv? kärnvärden för tandläkare Calle Hagman. Han är founding member, tidigare president och fortfarande aktiv medlem i SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, landets ledande nätverk för kvalitetsstyrd, kunskapsbaserad estetisk och kosmetisk tandv?rd. Följ oss p? Facebook!

A to już wiesz?  V75 söndag: Olympiatravets Sista Chansen med Nahar

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy