SE

Ridtjejer mer negativa till sina kroppar

2014-10-02 13:30 Centrum för idrottsforskning Stallet beskrivs ibland som en fristad. En plats där tjejer slipper alla krav p? att se bra ut. Men det stämmer inte, enligt forskning fr?n Göteborgs universitet. Bilden är snarare den motsatta. Ett av de tydligaste fynden är att tjejer som rider rapporterar mer problematiska förh?llningssätt till den egna kroppen, i jämförelse med andra idrottande tjejer. Läs mer i Svensk

2014-10-02 13:30 Centrum för idrottsforskning Stallet beskrivs ibland som en fristad. En plats där tjejer slipper alla krav p? att se bra ut. Men det stämmer inte, enligt forskning fr?n Göteborgs universitet. Bilden är snarare den motsatta. Ett av de tydligaste fynden är att tjejer som rider rapporterar mer problematiska förh?llningssätt till den egna kroppen, i jämförelse med andra idrottande tjejer. Läs mer i Svensk Idrottsforskning.

Stallet beskrivs ibland som en fristad. En plats där tjejer slipper alla krav p? att se bra ut. Men det stämmer inte, enligt forskning fr?n Göteborgs universitet. Bilden är snarare den motsatta. Forskaren Carolina Lunde presenterar resultaten i det nya numret av Svensk Idrottsforskning. Ett av de tydligaste fynden är att tjejer som rider rapporterar mer problematiska förh?llningssätt till den egna kroppen, i jämförelse med andra idrottande tjejer. Studien visar ocks? att ryttarna även ägnar sig ?t problematiska viktminskningsbeteenden i högre grad än andra. Tjejer som rider upplever dessutom sin fysiska hälsa p? ett mer negativt sätt, visar undersökningen. Ryttarna vittnade ocks? om en märkeshets inom ridsporten. En sl?ende majoritet, över 80 procent, rapporterade att det finns ett starkt socialt tryck att ha rätt kläder och utrustning. I projektet ingick 800 flickor i ?ldrarna 14 till 20 ?r. Ungefär 260 av dem var ryttare och 260 var aktiva inom andra vanliga svenska idrotter. Resterande deltog inte i föreningsidrott. Läs artikeln och hela numret av Svensk Idrottsforskning här. Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy