Nytt internasjonalt sykkelritt i Norge

F?r f?rste gang siden 1991 skal det arrangeres et internasjonalt etapperitt for kvinner i Norge.
Rittet har UCI kategori 2.2 og vil bli arrangert i Halden distriktet 15-17. august 2014.
– Dette er et sv?rt etterlengtet initiativ og vi ser frem til ? ha et solid internasjonalt etapperitt for kvinner i Norge. Et slikt ritt er positivt for hele norsk sykkelsport og er spesielt viktig for utviklingen av kvinnesyklingen. ? etablere et ritt som dette har v?rt et langsiktig m?l for Norges Cykleforbund, sier en forn?yd sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.
Gode forutsetninger
– Mye ligger til rette for at rittet skal bli en suksess. Med to World Cup ritt i Sverige helgen etter tror vi p? et meget sterkt startfelt allerede fra ?r en. Samtidig er det markering av grunnlovsjubileet i Halden den aktuelle helgen. G?r det som vi h?per blir m?lgangen l?rdag lagt i sentrum av Halden, og vi er sikret mye publikum og stor stemning i m?lomr?det, sier en entusiastisk prosjektleder Roy
Moberg.
Ut?verne jubler
– Dette er kjempeg?y. Utrolig bra at man kan f? til noe slikt i Norge. N? h?per jeg at deltakelsen blir bra og at rammene rundt rittet kan gj?re dette til en folkefest, sier Miriam Bj?rnsrud som syklet VM for Norge i 2013.
Det jobbes n? med ? f? p? plass sponsorer og sikre finansieringen av rittet. Det legges ogs? opp til at redigerte opptak fra de ulike etappene sendes p? TV. Endelig organisering av rittet er ikke klar, men det jobbes med en organiseringsmodell der flere klubber p? ?stlandet inng?r. Norges Cykleforbund vil v?re en aktiv bidragsyter for ? f? rittet etablert som et ?rlig arrangement p? den internasjonale sykkelkalenderen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NCFs arbeid skal bygge p? det samme verdifundament som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger p?.
Idrettens form?l er i NIFs lov utttrykt slik (utdrag):- Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til ? ut?ve idrett ut fra sine ?nsker og behov.- V?re en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

NCFs form?l er ? lede norsk sykkelsport og arbeide for ? utvikle egen aktivitet, organisasjon, ?konomi og ansatte, slik at forbundet im?tekommer de krav og utfordringer som v?re klubber, medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt ? representere sykkelsporten internasjonalt.

Authors

Related posts

Top