SE

NY VERSION: Felaktigt inrapporterat resultat p? Täby Galopp lopp 11

ab

TILL REDAKTIONEN: Detta pressmeddelande inneh?ller uppdaterad information gällande Trio-spelet. Denna information fanns inte med i pressmeddelandet som gick ut kl 23.09. Täby Galopp har inrapporterat ett felaktigt resultat till ATG gällande lopp 11 fr?n söndagens tävlingar p? Täby Galopp. ? Jag kan bara beklaga det inträffade. Det är vi som brustit i v?r kontroll vid inrapporteringen till ATG, säger Nicholas Cordrey, sportchef p? Svensk Galopp. Det korrekta loppresultatet i lopp 11 var hästarna 1 Certo Cito, 5 Hakuna Matata, 2 Darjeeling. Men det inrapporterade resultatet fr?n Täby Galopp till ATG var hästarna 1 Certo Cito, 5 Hakuna Matata, 3 El Gringo. ? Vad som hände var att m?ldomaren p? Täby Galopp rapporterade ordningsföljden till tävlingsledaren. Tävlingsledaren rapporterade muntligen via telefon ordningsföljden till en operatör p? ATG. Operatören skrev därefter in ordningsföljden i spelsystemet. Denna ordningsföljd visades p? en skärm för tävlingsledaren som muntligen godkände ordningsföljden till operatören. Därefter öppnades vinstutbetalningen. Här har vi brustit i v?ra rutiner och bekräftat fel resultat, säger Nicholas Cordrey. 30 minuter efter att vinstutbetalningen hade öppnats kontaktade Täby Galopp ATG och meddelade att den rapporterade ordningsföljden i m?l inte var korrekt. ? Enligt v?ra vadh?llningsbestämmelser kan ATG inte ändra ett felaktigt resultat som upptäcks senare än tio minuter efter det att vinsutbetalningen har p?börjats. Totalt var Plats-omsättningen 13 112 kronor och Trio-omsättningen 79 592 kronor i loppet. Jag kan bara beklaga de kunder som spelat Plats p? häst nummer 2 Darjeeling eller haft med den som tredje häst p? Trio-spelet, och nu blivit drabbade av den felaktiga inrapporteringen, säger Eric Bolander, totochef p? ATG. Händelsen p? Täby Galopp är rapporterad till Lotteriinspektionen. För mer information, kontakta Nicholas Cordrey, sportchef Svensk Galopp Mobil: 076-785 94 55 E-post: [email protected] Eric Bolander, totochef ATG Mobil: 070-527 21 50 E-post: [email protected] ur ATGs vadh?llningsbestämmelser, kapitel 5, paragraf 1 Vinstutbetalning p?börjas när löpningsresultatet och vinstuträkningen definitivt har fastställts och offentliggjorts. Efter det att vinstutbetalning har p?börjats, kan vinstuträkningen inte ändras. (?) För spelformerna Vinnare, Plats, Dagens Dubbel, Tvilling, Komb, Trio, V3, V4, V5, V65, V64, V75 och V86 skall vinstutbetalningen avbrytas och ny vinst-uträkning göras, under förutsättning att ny vinstuträkning kan p?börjas inom 10 minuter efter att utbetalningen startats dock längst fram till starten av nästkommande lopp. AB Trav och Galopp – ATG – ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underh?llande spel. ATG tryggar via spelet p? hästar den svenska trav- och galoppsportens l?ngsiktiga förutsättningar. Hela ATGs överskott, ca 1,6 miljarder kronor ?rligen, g?r tillbaka till hästsporten.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy