Ny undersökning om hästföretag: stort intresse att vidareutbilda sig

2014-09-22 10:51 Hästnäringens Nationella Stiftelse Majoriteten av landets företagare inom hästsektorn vill vidareutbilda sig inom ekonomi, försäljning och marknadsföring. Det framg?r i en ny undersökning fr?n Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Majoriteten av landets företagare inom hästsektorn vill vidareutbilda sig inom ekonomi, försäljning och marknadsföring. Det framg?r i en ny undersökning som Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) presenterar idag. ? En stor del av företagare inom hästnäringen är s? kallade livsstilsföretagare och det är mycket glädjande att m?nga svarar att de vill höja sin kompetens inom bland annat företagande och entreprenörskap. Inte minst som undersökningen p?visar ett tydligt samband mellan att de som utbildar sig inom dessa omr?den även f?r bättre ekonomi i sina företag. säger Kees de Jong affärsomr?deschef för riksanläggningarna inom HNS. I undersökningen ställdes även en fr?ga om vilka utmaningar och behov hästföretagarsektorn st?r inför idag. Hälften av de tillfr?gade uppgav höga kostnader som en utmaning, medan 43 procent nämnde kr?ngliga regelverk. ? Resultaten som vi i styrgruppen för projektet nu presenterar är spännande och vi ser att de fr?gor vi arbetar med är relevanta. Vi ser att det finns en vilja och förutsättningar för ett ökat professionellt hästföretagande i Sverige, säger Erica Lindberg chef LRF Häst. Ett av syftena med undersökningen och projektet Utbildning och entreprenörskap för hästföretagarsektorn är att se vilka behov av utbildning som finns: ? Undersökningen bekräftade att vi ska fokusera p? att skapa utbildningar inom ekonomi, försäljning och marknadsföring till en relativ l?g kostnad, ett uppdrag Flyinge nu arbetar vidare med. Vi ser ocks? att hästföretagare har sv?rt att ta ledigt längre perioder för att vidareutbilda sig och att distansutbildningar med kortare fysiska träffar passar m?lgruppen bättre, säger Karolina Thorell, projektledare HNS. Fakta om undersökningen: Undersökningen utformades som en webbenkät. Inbjudan att medverka skickades ut till Hippologalumner, tidigare yrkeshögskolestudenter fr?n Hästnäringens Riksanläggningar samt medlemsföretag hos Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) med inriktning häst. Totalt deltog 365 personer i enkäten som genomfördes under maj/juni 2014. Här kan du läsa en sammanfattning om undersökningen www.nshorse.se/rapporter/lonsamhet-en-knackfraga-hastforetagare/ Fakta om projektet: Undersökningen är en del av projektet Utbildning och entreprenörskap för hästföretagarsektorn. Projektet drivs via HNS i samarbete med Hästnäringens Riksanläggning Flyinge och LRF Häst, även riksanläggningarna Strömsholm och W?ngen medverkar. Syftet är att stimulera hästföretagande och öka möjligheter till kompetensutveckling för aktiva företagare. M?let är att modernisera företags- och entreprenörskapsmoment i utbildningar p? HRA samt utveckla kompetensutveckling för företagare i hästnäringen. För ytterligare information: Kees de Jong, affärsomr?deschef för Hästnäringens Riksanläggningar inom HNS Mobil: 070-527 20 73 E-post: [email protected] Karolina Thorell, projektledare HNS Mobil: 073-325 23 38 E-post: [email protected] Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas ?t utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och W?ngen, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsomr?den är gemensamma fr?gor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Authors
Top