SE

Ny studie visar: Grönska, skönhet och trygghet kan stimulera fler till att börja cykelpendla

a8

Syftet med studien var att ta reda p? vilka miljövariabler som stimulerar personer som bor i ett förortsomr?de till att börja cykelpendla. ? Resultaten visar att faktorer som estetik, grönska och cykelvägar i förortsomr?den stimulerar till att cykelpendla men att flödet av motorfordon och buller hindrar, säger Peter Schantz, professor och en av forskarna bakom studien. Resultatet är viktigt för beslutsfattare och stadsplanerare s? att de kan ta till sig denna kunskap s? att fler börjar cykelpendla. Den metod som används i studierna har utvecklats vid GIH i Stockholm och utgörs av en s? kallad färdvägsmiljöskala. Med hjälp av den har cykelpendlares uppfattningar och värderingar av sina ordinarie cykelvägar studerats. Fördelen med den är att den kan isolera miljöfaktorer med hänsyn till variationer i andra faktorer. ? Fysisk aktivitet har stora fördelar för hälsan, men den industrialiserade världen har resulterat i en allmän livsstil av fysisk inaktivitet. Cykelpendling bidrar till en bättre folkhälsa och bra utformade cykelvägar kan p?verka s? att fler börjar cykla och röra p? sig. Färdmiljöer kan vara avgörande för beslutet att cykla eller inte cykla och därför är det angeläget att skapa bättre förutsättningar s? att fler blir inspirerade, säger Peter Schantz. Studien är en del i ett forskningsprojekt som kallas fysiskt aktiv pendling i Stor-Stockholm (FAAPwww.gih.se/faap). I studien deltog 1 107 cykelpendlare som bor i Stor-Stockholm och utanför Stockholms innerstad. 63 procent var kvinnor och alla var över 20 ?r. Enligt forskarna är denna studie en av de första om hur cyklister i förortsmiljöer uppfattar sin cykelpendlingsväg. ? Vi har tidigare sett att de som cyklar i förorterna bedömer sin cykelväg som mer stimulerande och trygg jämfört med de som cyklar i innerstan. Nu ville vi allts? först? vilka miljövariabler det var som kunde förklara vad som stimulerar respektive hämmar cykling i förortsmiljöer, säger Peter Schantz. Och intressant nog skiljer sig dessa delvis fr?n innerstan. Avgaser och trängsel hämmar i innerstan, medan buller och flödet av motorfordon har motsvarande roll i ytterstaden. Grönska och skönhet är däremot viktiga för att stimulera till cykling i b?de inner- och ytterstaden. Studien har nyligen publicerats i International Journal of Environmental Research and Public Health och kan laddas ned via denna länk: http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:734122 Professor Peter Schantz och fil. dr Lina Wahlgren vid GIH är ansvariga för studien. För mer information: Peter Schantz, professor GIH, telefon 070-300 10 58 Lina Wahlgren, fil.dr GIH, telefon 08 120 538 23 Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, telefon tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86 Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 ?r förra ?ret i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. ?r 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsomr?det; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. P? GIH arbetar 140 anställda och här g?r cirka 1 000 studenter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy