SE

Ny kommitté för att utveckla arbetsmarknaden inom hästnäringen

a8

En mer attraktiv arbetsmarknad. Det har hästnäringen som m?l. Nu förstärks det arbetet genom skapandet av Hästnäringens Arbetsmarknadskommitté. Kommittén har bildats genom beslut i styrelsen för Hästnäringens Nationella Stiftels, HNS.
Kommittén ska verka för att arbetet mot den gemensamma m?lbilden och värdegrunden för arbetsmarknad och företagande kommer ig?ng och förankras samt att ?tgärder och arbetssätt för att uppfylla dessa tas fram.
? Ett uppdrag som jag ser är väldigt betydelsefullt om vi inom hästnäringen vill tas p? allvar. Att vara en viktig part p? arbetsmarknaden kräver ansvarstagande p? olika sätt, säger Marie Hallander Larsson, ordförande i den nyskapade arbetsmarknadskommittén.
Ett viktigt omr?de är att skapa engagemang och opinion kring arbetsmarknadsfr?gorna och vid behov ocks? driva dessa fr?gor gentemot exempelvis myndigheter.
? För att f? till st?nd förändringar som gynnar hästnäringen och förenklar förutsättningarna för hästföretagande är det viktigt att ocks? öka fokus kring de villkor som gäller för människor som arbetar i näringen. Genom kommittén kan hästnäringen arbeta samlat kring arbetsmarknadsfr?gor som till stora delar är av likartat intresse för hela branschen, säger Erica Lindberg fr?n LRF Häst.
? Ifr?n Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) ser vi att det krävs en kraftsamling och vi tror att arbetsmarknadskommittén kommer att innebära en resursförstärkning till det arbetet som bedrivs inom HYN, säger Tommy Karlsson som representerar arbetsmarknadens parter ifr?n HYN.
? Exakt hur den nya arbetsmarknadskommittén ska arbeta är inte klart ännu. Det som redan är p? g?ng är en kartläggning av hur arbetsmarknaden ser ut i stort och en undersökning kring synen p? arbete inom hästnäringen. B?da dessa undersökningar kommer att kunna fungera som utg?ngspunkter i kommitténs arbete, säger Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig p? HNS och sekreterare i kommittén.
Läs mer: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/
Ledamöter i kommittén
Marie Hallander Larsson, ordförande (Svenska Ridsportförbundet/HNS)
Mats Norberg (Svensk Travsport)
Erica Lindberg (LRF Häst)
Tommy Karlsson (Hästnäringens Yrkesnämnd)
Aja Blomberg Andersson (Swedish Warmblood)
Viktoria Östlund (Svenska Islandshästförbundet)
Sara Westholm (HNS)
Adjungerad: Malin Gustafsson (Centrala Ungdomssektionen, Svenska Ridsportförbundet/Ridskolan Strömsholm)
För ytterligare information
Marie Hallander Larsson Ordförande i Hästnäringens Arbetsmarknadskommitté
Mobil: 073- 344 66 40
E-post: [email protected]
Sara Westholm Ansvarig arbetsmarknadsfr?gor HNS
Telefon: 08-627 20 18
Mobil: 070-527 20 18
E-post: [email protected]

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas ?t utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och W?ngen, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsomr?den är gemensamma fr?gor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy