SE

Ny avhandling om jämställd idrott: Begreppsförvirrning, ointresse och okunskap försv?rar arbetet med jämställd idrott

2014-10-07 07:45 GIH ?Man talar om jämställd idrott? är Matthis Kempe-Bergmans avhandling om manliga idrottsledares syn p? jämställdhet inom idrotten. Jämställdhet har haft en självklar plats p? agendan i svensk idrott, trots det har den ibland ifr?gasatts. Denna avhandling lyfter fram de sv?righeter som finns och som kan p?verka jämställdhetsarbetet i idrotten.

“Man talar om jämställd idrott? är Matthis Kempe-Bergmans avhandling om manliga idrottsledares syn p? jämställdhet inom idrotten. Jämställdhet har haft en självklar plats p? agendan i svensk idrott sedan 1970-talet, trots det har arbetet med fr?gan ibland ignorerats och ifr?gasatts. Flera av de problem jämställdhetsarbetet skulle lösa är olösta. Hur kommer det sig? Denna avhandling lyfter fram de sv?righeter som finns och som kan p?verka jämställdhetsarbetet i idrotten. I avhandlingen har ett femtiotal manliga ledare p? skilda niv?er i sju idrotter intervjuats. Ledarna har f?tt fr?gor om vad jämställd idrott betyder och hur de förh?ller sig till ämnet. Ett resultat är att ledarna först?r jämställd idrott p? m?nga olika sätt och ibland är dessa motsägelsefulla. Ett annat resultat är att flera ledare är skeptiska till eller distanserar sig fr?n fr?gan. En del ledare ser jämställd idrott som självklart och oproblematiskt. Andra menar att jämställd idrott aldrig blir verklighet ? det är orealistiskt. Ytterligare en grupp ledare uttrycker att de inte reflekterat runt jämställdhet eller att de inte vet vad det betyder. Resultaten visar ocks? att jämställd idrott hanteras olika i olika idrotter. I intervjuer med fotbollsledare handlar jämställdhet om att förbättra villkoren för flickor och kvinnor och att locka fler flickor och kvinnor till sporten, badmintonledare gör jämställdhet till en fr?ga om könsblandning och volleybolledare förknippar jämställdhet med att det behövs fler pojkar i sporten. ? En slutsats i avhandlingen är att bredare jämställdhetssatsningar inom idrotten bör anpassas till att jämställd idrott är ett m?ngfaterat begrepp och kan betyda flera olika saker, säger Matthis Kempe-Bergman. Jämställd idrott behöver exempelvis ges idrottsspecifika innebörder och uppmärksammas och diskuteras p? skilda niv?er inom idrotten. Idrottsrörelsen behöver ocks? förh?lla sig till att de som är tänkta att realisera arbetet ibland är skeptiska till eller helt ointresserade av uppgiften. Läs mer om avhandlingen p? GIH:s webbplats, www.gih.se/disputationmkb Matthis Kempe-Bergman försvarar sin avhandling “Man talar om jämställd idrott” fredagen den 10 oktober klockan 13:00 – 15:00 i GIH:s aula. Varmt välkommen! För mer information kontakta: Matthis Kempe-Bergman, doktorand, GIH, tel: 070-840 87 06 Louise Ekström, kommunikationsansvarig, GIH tel: 08-120 53 711 eller 070-202 85 86 Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 ?r förra ?ret i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. ?r 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsomr?det; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. P? GIH arbetar 140 anställda och här g?r cirka 1 000 studenter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy