Fotball

Norges beste carvingl?ype?

30-09-2011 15:14 SkiStar AB Hemsedal Skisenter har investert i totalrenovering av 2 bakker for skisesongen 2011/12. L?ypene Veslebreidalen og Holdeskarheisen har blitt breddet ut, f?tt ny og moderne profil samt anlegg for produksjon av kunstsn?. L?ypene er et stort l?ft for skikvaliteten i Hemsedal Skisenter.

Hemsedal Skisener har brukt 8 000000 kroner og store deler av sommer- og h?stsesongen til oppgradering av l?ypene Veslebreidalen i Tinden og Holdeskarl?ypa fra Skarsnutenheisen og ned til baseomr?det. Med til sammen 3 kilometer ?nye? l?yper kan n? b?de erfarne carvingkj?rere og nybegynnere glede seg over et enn? bedre skiprodukt i Hemsedal.
Veslebreidalen (l?ype 16) har blitt totalrenovert hele veien fra toppen av Tindenheisen og ned til Tindenkiosken. Traseen er utvidet fra 15 til 40 meter, flaskehalser fjerne og profilen planert og tilpasset dagens kj?restil med store carvingsvinger. L?ypa har i tillegg f?tt 34 t?rn for sn?produksjon, og er dermed den f?rste av l?ypene p? vestsiden av Tinden med kunstsn?.
– L?ype 16, Veslebreidalen, er nok en av de mest moderne alpine nedfarter som er bygget. Designen er gjort av Skistar sammen med International Alpne Design fra Beaver Creek, Colorado US. Sammen med sn?anlegg vil dette reformere skil?pingen i Tinden p? den m?ten at kvaliteten ?ker drastisk og tilgjengeligheten ?ker for flere niv?er av skil?pere, sier driftssjef Andreas Smith-Erichsen i Skistar Hemsedal.
Litt lenger ned i anlegget kan barnefamiliene og nybegynnere glede seg over store forbedringer i Holdeskarl?ypa (l?ype 32). L?ypa, som er en avstikker fra den popul?re Turisten, har blitt utvidet fra ? v?re en tidligere bilveg p? 8 meter til en fullverdig gr?nn l?ype p? 25 meter. L?ypa vil avlaste nedre deler av Turisten og vil gj?re at barn, familier og u?vede gjester f?r en betydelig bedre og mer komfortabel skiopplevelelser. Holdeskarl?ypa har ogs? f?tt sn?anlegg med 10 t?rn.
Hemsedal Skisenter planlegger sesongstart fredag 4. november og sn?produksjonen settes i gang s? snart gradestokken viser kuldegrader. Hemsedall?ypa, Hallinghovdl?ypa, Troll?ypa, barneomr?det og deler av Turisten f?r sn? i f?rste omgang. Etter planen skal Veslebreidalen v?re preppet og klar i slutten av november, og Holdeskarl?ypa fra rundt midten av desember.
Kunstsn? sikrer en tidligere sesongstar og god kvalitet p? l?ypene gjennom hele sesongen. Med de nye sn?produksjonst?rnene dekkes n? nesten 60 % av l?ypene i Hemsedal med kunstsn?. Hele sn?leggingssystemet har en kapasitet p? ca 33 000 liter vann per minutt, og er dermed det st?rste og kraftigste i Norge. Omregnet til sn? kan anlegget produsere tilsvarer 396 lastebillass i timen. De nye sn?produksjonst?rna er sv?rt effektive. Ved -5 grader og optimal luftfuktighet vil anlegget i Veslebreidalen bruke 100 timer p? produksjon til et 50 cm tykt dekke. Da er en lang og god sesong ogs? sikret for store deler av anlegget, helt fra fra toppen av Tinden p? 1444 og ned til barneomr?det p? 640 m.o.h.

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ), hvis B-aksjer er noterte p? Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm, eier og driver skianlegg p? alpindestinasjonene Sälen, ?re og Vemdalen i Sverige samt Hemsedal og Trysil i Norge, samt Hammarbybacken i Stockholm. Markedsandelen er i Sverige 50 %, i Norge 29 % og totalt i
Skandinavia 41 %. Kjernevirksomheten er alpin skikj?ring med gjestens skiopplevelse i sentrum. ?vrige virksomheter er losjiformidling, skiskole og skiutleie.
http://corporate.skistar.com/
http://www.skistar.com/sv/salen/
http://www.skistar.com/sv/are/
http://www.skistar.com/sv/vemdalen/
http://www.skistar.com/no/hemsedal/
http://www.skistar.com/no/trysil/
http://www.skistar.com/sv/hammarbybacken/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy