SE

Moderater flitigast i bassängen

2014-09-10 05:50 Coca-Cola Sverige Var sjätte moderat, 16 procent, motionssimmar en g?ng i m?naden eller oftare. De som säger sig sympatisera med Sverigedemokraterna är de som motionssimmar minst, endast 4 procent simmar regelbundet. Det visar en färsk Sifoundersökning beställd av Simma

2014-09-10 05:50 Coca-Cola Sverige Var sjätte moderat, 16 procent, motionssimmar en g?ng i m?naden eller oftare. De som säger sig sympatisera med Sverigedemokraterna är de som motionssimmar minst, endast 4 procent simmar regelbundet. Det visar en färsk Sifoundersökning beställd av Simma Sverige.

Var sjätte moderat, 16 procent, motionssimmar en g?ng i m?naden eller oftare. De som säger sig sympatisera med Sverigedemokraterna är de som motionssimmar minst, endast 4 procent simmar regelbundet. Det visar en färsk Sifoundersökning beställd av Simma Sverige. Det g?r att se skillnader mellan partierna vad gäller motionssimning, däremot inte mellan blocksympatierna. De som röstar p? Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet är de som är flitigast i bassängen. Moderater (16 procent), socialdemokrater (14 procent) och folkpartister (13 procent) motionssimmar en g?ng i m?naden eller oftare. Motsvarande riksgenomsnitt är 13 procent. De som motionssimmar minst är de som sympatiserar med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Anställda i offentlig sektor motionssimmar n?got mer än de som har anställning i privata sektorn. Av de offentliganställda motionssimmar 15 procent en g?ng i m?naden eller mer. Motsvarande siffra för privatanställda är 11 procent. ? Vi ser en ökande och glädjande trend där allt fler motionssimmar, simning är skonsam för kroppen och passar alla oavsett fysiska förutsättningar, säger Bengt Jönsson, förbundsdirektör p? Svenska Simförbundet. Simma Sverige är ett projekt som drivs av Coca-Cola i Sverige och Svenska Simförbundet. Samarbetet sträcker sig över flera ?r och är uppdelat i tre delar ? motionssim, livsl?ng simkunnighet samt att stödja Simförbundets elitcentra NEC mot OS i Rio 2016. Ett övergripande m?l med arbetet är att öka intresset för simning ? b?de som motionsform och som idrottsutövande. Coca-Cola strävar efter att f? 25 000 människor i Sverige aktiva genom simning under 2014. En del av Simma Sverige är ocks? att medverka till att höja simkunnigheten i Sverige. ? Vi har högt satta m?l om att bidra och inspirera till rörelse. Det här är en del av v?rt breda program för samhällsansvar, säger Peter Bodor, informationsdirektör Coca-Cola Enterprises. Sifoundersökningen genomfördes den 13?19 maj 2014. Tusen personer fick fr?gan: “Hur ofta motionssimmar du?”. 7 procent svarade ?En g?ng i veckan eller mer?, 6 procent svarade ?En g?ng i m?naden?, 5 procent svarade ?En g?ng i kvartalet?, 5 procent svarade ?En g?ng i halv?ret?, 7 procent svarade ?En g?ng om ?ret?, 10 procent svarade ?Mer sällan än en g?ng om ?ret?, 60 procent svarade ?Aldrig? och 0 procent svarade ?Tveksam, vet ej?. Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker p? den svenska marknaden. N?gra av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar p? Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 p? huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet p? Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna v?r hemsida eller följ oss p? Facebook

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy