Milj?verndepartementet sier ja til skianlegg p? Sjonken i Nannestad

sier Solheim.
Nannestad kommune har lagt anlegget inn som en del av kommuneplanen. Denne er godkjent av Milj?verndepartementet etter markaloven. Milj?verndepartementet skal stadfeste alle planer som ber?rer marka.
? Markalovens form?l er ? legge til rette for friluftsliv

Authors
Top