SE

M?nga rekord slogs i Bor?s under SM-veckan

2014-09-09 09:00 Bor?sBor?s TME AB Under SM-veckan 2014 i Bor?s (30 juni -6 juli) satte Sara Sjöström världsrekord i 50 m fjärilssim, men det slogs även fler rekord. 41 idrotter genomförde SM tävlingar, aldrig tidigare har s? m?nga sporter tävlat i samma stad under en

2014-09-09 09:00 Bor?sBor?s TME AB Under SM-veckan 2014 i Bor?s (30 juni -6 juli) satte Sara Sjöström världsrekord i 50 m fjärilssim, men det slogs även fler rekord. 41 idrotter genomförde SM tävlingar, aldrig tidigare har s? m?nga sporter tävlat i samma stad under en vecka.

Under SM-veckan 2014 i Bor?s (30 juni -6 juli) satte Sara Sjöström världsrekord i 50 m fjärilssim, men det slogs även fler rekord. 41 idrotter genomförde SM tävlingar, aldrig tidigare har s? m?nga idrotter tävlat i samma stad under en vecka. 271 svenska mästare korades, d? de flesta idrotter hade olika grenar och klasser 2076 st artiklar har skrivits om SM veckan under veckorna 24-30 varav 1449 st under veckan, det samlade fiktiva annonsvärdet uppg?r till ca 61 miljoner kr. 7050 deltagare ca 900 medföljare ca 50 000 ?sk?dare varav över 30 000 bor?sare (38% turistandel) som tillsammans gjorde 137 000 besök p? tävlingarna 2000 personer som deltog i seminarium p? Mötesplats SM-veckan, arrangerad av SISU/Distriktidrottsförbundet SVT sände sammanlagt ca 80 timmar fr?n Bor?s, av dessa sändes över 24 timmar SVT 1 och nästan 3 timmar inom ramen för Gomorron Sverige. P? svtplay sändes nästan 54 timmar, dessa inslag ligger ocks? kvar och kan fortfarandes ses. – SM-veckan börjar bli den folkfest som vi har försökt driva, tillsammans med värdstaden och SVT. Att samlas kring idrotten i stadskärnan tillsammans med mycket prova-p? aktiviteter fungerade verkligen i Bor?s, säger Patrik Wigelius, marknadschef p? Riksidrottsförbundet i Stockholm. – De största vinsterna är kanske det som inte ger medaljer, utan de effekterna man f?r av att samarbeta mot ett gemensamt m?l, över förvaltningsgränser och med förbund, föreningar och sändande SVT. Det ger andra perspektiv, personlig utveckling och bygger broar för nya samarbeten och lust att göra mer saker tillsammans, säger Tommy Jingfors, förvaltningschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Bor?s Stad. 42 miljoner i turistekonomisk omsättning Rapporten visar att av de 42 miljonerna är 40 miljoner direkt kopplade till SM-veckan, och d? inser man hur viktiga evenemang är för besöksnäringen i en stad, säger Helena Alcenius. Det har ocks? spillt över i Bor?sregionen d? man fick leta sitt boende utanför Bor?s. Den s.k. kvarh?lla konsumtionen, dvs den konsumtion som lokalbefolkningen gav upphov till i Bor?s i samband med SM-veckan är inte invägd i modellen. 95% uppgav att bemötande fr?n värdarna var bra eller mycket bra. Även tillgängligheten fick bra betyg av evenemangsbesökarna. Närmare 90% gav betyget bra eller mycket bra för värdarnas tillgänglighet. Med tanke p? att vi jobbat med värdskap genom volontärsbank genom projektet TeamBor?s, och mobila turistbyr?er under veckan, är det riktigt roligt att f? siffror som bekräftar det, avslutar Helena. * källa Retriever, medierapport SM-veckan 2014.06.01-2014.08.03 * HUI Resarch, Turistekonomisk analys SM-veckan i Bor?s Mer information: – Patrik Wigelius, marknadschef Riksidrottsförbundet, 08-699 62 80 – Tommy Jingfors, förvaltningschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Bor?s Stad, 033-35 73 66 – Helena Alcenius, VD Bor?sBor?s AB, 0705-41 54 44 Bor?sBor?s AB är ett av staden och näringslivet i Bor?s samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. M?let är ökad h?llbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Bor?s. boras.com facebook.com/borascom twitter.com/boraspunktcom

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy