Andre sporter

Lotteritilsynet tar alle tips seri?st

I forbindelse med den p?g?ende kampfiksingssaken har det blitt hevdet at Lotteritilsynet ikke f?lger opp tips. Det er ikke tilfelle. Lotteritilsynet vurderer alle tips vi

I forbindelse med den p?g?ende kampfiksingssaken har det blitt hevdet at Lotteritilsynet ikke f?lger opp tips. Det er ikke tilfelle. Lotteritilsynet vurderer alle tips vi f?r, uansett hvem tipseren er. S? langt har vi ikke registrert konkrete tips som gjelder kampfiksing.
Kontroll og tilsyn
Det er Norsk Tipping som er operat?r for spill p? idrettskonkurranser i Norge. Lotteritilsynet er kontrollinstans for Norsk Tipping, og f?rer tilsyn med at virksomheten skjer i samsvar med lov og spilleregler. Vi skal ogs? sikre at rett spiller f?r rett premie.
Internasjonalt samarbeid
Lotteritilsynet samarbeider tett med utenlandske regulat?rer og myndigheter. Det gjelder ogs? om sp?rsm?l i forbindelse med kampfiksing. Temaet skal blant annet diskuteres n?r IAGR (International Assosiation og Gaming Regulators) m?tes i Singapore til h?sten. Norske myndigheter skal ogs? delta i en internasjonal arbeidsgruppe i regi av Europar?det. Form?let er ? komme fram til en konvensjon som skal sikre at spill innen sport og hesteveddel?p ikke mister integritet ved kampfiksing og annen kriminalitet.
Videre oppf?lging
Lotteritilsynet ser alvorlig p? det som er kommet opp i forbindelse med kampfiksingssaken, og er i tett dialog b?de med idretten og Norsk Tipping om videre oppf?lging.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy