SE

Lidingöloppet Hjärtsäkrar ? närmare 40 hjärtstartare p? arenan

2014-09-24 14:48 Lidingöloppet Under 2014 har Lidingöloppet arbetat tillsammans med Johanniterhjälpen för att ?terigen Hjärtsäkra Lidingöloppshelgen. Över 35 hjärtstartare kommer finnas p? Lidingöloppsarenan och ute längs sp?ret. Inför Lidingöloppet skickas det även ut en hälsoenkät till alla löpare. Hälsoenkäten är till för att löparna själva skall reflektera kring hur de m?r inför loppet.

Under 2014 har Lidingöloppet arbetat tillsammans med Johanniterhjälpen för att ?terigen Hjärtsäkra Lidingöloppshelgen. Närmare 40 hjärtstartare kommer finnas p? Lidingöloppsarenan och ute längs sp?ret. ? För oss är det viktigt att löparna och besökarna känner sig trygga p? v?r arena, och att vi kan göra en snabb insats om n?got skulle hända, säger Tomas Hoszek, generalsekreterare p? Lidingöloppet. P? Lidingöloppsarenan kommer det finnas närmare 40 hjärtstartare, dels vid Starten, Lidingövallen och M?let men ocks? ute längs sp?ret med personal fr?n Johanniterhjälpen och Röda Korset. ? Johanniterhjälpen är stora internationellt inom hjärt-lungräddning och Lidingöloppet är den svenska delens största insats. Vi vill bidra till att öka överlevnaden vid hjärtstopp bland annat genom att hjärtsäkra idrottsevenemang. Alla v?ra funktionärer är utbildade i hjärt-lungräddning och utrustade med hjärtstartare, säger Otto Ankarcrona, läkare, projektledare p? Johanniterhjälpen. Lidingöloppet har i ?r över 44 000 deltagare och minst lika m?nga besökare. Genom att arbeta för att hjärtsäkra evenemanget är Lidingöloppet i framkant vad gäller hälsa och välm?ende för deltagare och besökare. Det är ett m?l Lidingöloppet arbetat mot väldigt länge och kommer att fortsätta arbeta med. ? Vi arbetar ständigt med hälsofr?gor bland annat genom hälsokonferensen Folk-i-Rörelse, hälsoenkäter och nu utökat antal hjärtstartare, säger Tomas Hoszek, generalsekreterare p? Lidingöloppet. Lidingöloppet skickar även ut en hälsoenkät till alla löpare. Hälsoenkäten är till för att löparna själva skall reflektera kring hur de m?r inför loppet. – Var och en m?ste avgöra själv om han eller hon är redo för start. Alla ?tgärder vi gör är förebyggande och vägledande, säger Tomas Hoszek Generalsekreterare Lidingöloppet För mer information: Tomas Hoszek, Generalsekreterare Lidingöloppet, 070-513 44 88. Kontakt kan även tas via [email protected] Arrangör: Lidingöloppet som arrangeras av IFK Lidingö Skid- & Orienteringsklubb samt IFK Lidingö Friidrottsklubb arrangerar förutom Lidingöloppet, även Lidingö Tjejlopp, Lidingö P? G?ng, LidingöStafetten, LidingöRuset, Lilla Lidingöloppet och Knatteloppet under Lidingöloppshelgen den 26-28/9 2014. Utöver det arrangerar organisationen även Stockholm Tunnel Run 2014, Lidingöloppet Ultramaraton, Lidingöloppet MTB, Blodomloppet (i Stockholm) och Lidingöloppet on Tour. www.lidingoloppet.se | www.blodomloppet.se | www.ultra50k.se | www.lidingoloppetmtb.se www.facebook.com/lidingoloppet | www.twitter.com/LL_Officiell | www.funbeat.se/a/lidingoloppet

Similar Posts