SE

Lärare i Avesta utbildas i kollegialt lärande

a8

Kollegialt utvecklingsarbete ska utveckla s?väl lärarnas som elevernas entreprenöriella förh?llningssätt. Därför utbildas majoriteten av förstelärare, arbetslagsledare, utvecklingsledare och rektorer inom grundskolan i Avesta i kollegialt lärande.
M?let med utbildningen är att öka kunskapen om strategier för att skapa och ta vara p? kunskapsbildning om lärande och undervisning. Samtalsledare utbildas för att leda kollegialt lärande och en gemensam mötes- och samtalsstruktur ska utvecklas.
Medierna inbjuds att närvara vid utbildningen den 24 oktober kl.08.00-16.45 i ?vestadalsskolans aula. Utbildningen genomförs i samarbete mellan Avesta kommun och Hans-?ke Scherp, docent i pedagogik.
Program
08:00 Inledning, upplägg av dagen.
Varför gör vi det vi gör när det som händer händer?
Erfarenhetslärandets betydelse för utveckling av verksamheten.
Varför ändrar vi det vi gör till n?got som vi anser vara bättre än vad vi gjort?
09:15 Kaffe
09:45 Att leda kollegial kunskapsbildning om lärande och undervisning i och utifr?n det pedagogiska
vardagsarbetet. Det strukturerade lärande samtalet som hjälp i den kollegiala lärprocessen.
12:00 Lunch
13:00 Att vara lärledare och bidra till en allt högre kvalitet i det kollegiala lärandet p? skolan.
14:45 Hur dokumentera det kollegiala lärandet och hur blir det kärnan i skolans utvecklings- och
kvalitetsarbete?
16:30 Kollegialt lärande i Avesta kommun.
16:45 Utvärdering och avslutning.
Medverkande
Hans-?ke Scherp är docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap. Han har varit vetenskaplig ledare under 10 ?r för ett lärande nätverk där medarbetare p? 900 skolor ägnat sig ?t kollegialt lärande om hur man kan bli allt bättre p? att skapa berikande lärandemiljöer
för barnen. Innan han började först? sig p? skolutveckling som forskare arbetade han som gymnasierektor och har även varit skolpsykolog samt utbildare och utbildningsledare i den statliga skolledarutbildningen.
Kontaktperson
Karin Vestman
Resultatenhetschef förskola-grundskola
0226-64 53 69
[email protected]

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen fr?n människorna. En 400-?rig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften fr?n st?let som formats vid martinugnarna under ?rhundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra n?gra djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy