SE

Konst möter sport p? Uppsala konstmuseum under Kulturnatten lördag 13 september 12.00-24.00

2014-09-12 08:50 Uppsala konstmuseum Uppsala Parkour har tillsammans med konstnären Ebba Bohlin skapat en föreställning av ljus, rörelse och rytm. Föreställningen Nightly Moves sker p? en av Uppsalas mest välkända platser, vid Gunillaklockan. P? konstmuseet iscensätter musikduon Brus/Bodén en basketmatch. Den japansk/brittiska musikern Ryoko Akama bjuder p? konsert och visar sina självspelande

2014-09-12 08:50 Uppsala konstmuseum Uppsala Parkour har tillsammans med konstnären Ebba Bohlin skapat en föreställning av ljus, rörelse och rytm. Föreställningen Nightly Moves sker p? en av Uppsalas mest välkända platser, vid Gunillaklockan. P? konstmuseet iscensätter musikduon Brus/Bodén en basketmatch. Den japansk/brittiska musikern Ryoko Akama bjuder p? konsert och visar sina självspelande ljudskulpturer.

Uppsala Parkour har tillsammans med konstnären Ebba Bohlin skapat en föreställning av ljus, rörelse och rytm. Föreställningen Nightly Moves sker p? en av Uppsalas mest välkända platser, vid Gunillaklockan. P? konstmuseet iscensätter musikduon Brus/Bodén en basketmatch. Den japansk/brittiska musikern Ryoko Akama bjuder p? konsert och visar sina självspelande ljudskulpturer. Ljud, ljus, och experiment, eller imaginära förflyttningar är ett tema p? ?rets Kulturnatt p? Uppsala konstmuseum. Konstnären Christian Partos magiska ljusinstallationer som visas p? v?ning 4 har varit en utg?ngspunkt i planeringen. Här förvandlas vardagens material till poesi i en existentiell berättelse. Under Kulturnatten iscensätter musikerduon Brus/Bodén en märklig känsla genom installationen Phantom Field p? v?ning 3. Vi befinner oss i Universitetets konststudiesamlings praktfulla utställning, men ljudmässigt är vi mitt inne i en svettdrypande och fysisk basketmatch – som deltagare i en akusmatisk bollsport. Den japansk/brittiska musikern Ryoko Akama ger konsert 20.00. Före det kan man ta del av hennes självspelande ljudskulpturer. Genom sm? motorer och elektromagnetiska fält sätts objekt i rörelse. Ryoko Akama är intresserad av idén om ?ma?, en japansk term som beskriver: tid, rum och mellanrum och dess relation, vilka hon använder för att undersöka akustik och perception. Akamas ljudkonst är minimalistisk och kontemplativ. Hon spelar p? analoga syntar och DIY-objekt. Konserten arrangeras i samarbete med kulturföreningen NEO. Mötet mellan sport och konst fortsätter genom Nightly Moves med Uppsala Parkour och konstnären Ebba Bohlin 21.00 p? Borgg?rden. Föreställningen blir en uppleveles av ljus och koreografi p? en av Uppsalas mest välkända, platser vid Gunillaklockan. Vi är m?nga som har mött henne, kanske inte som Kung Johan III:s hustru Gunilla Bielke, men kanske som läraren, sjuköterskan eller mamman. Gunilla blir allas v?r livgivande och omhändertagande mor i denna organiska och inkluderande koreografi. Gunilla skulle kanske ocks? kunna vara ett skyddshelgon för Parkour, där alla f?r vara med och utvecklas utifr?n sin niv?. Sporten utg?r enbart fr?n den befintliga platsen och den potential som deltagarna ser i den för akrobatiska rörelser. Konstnären Ebba Bohlin är känd för sina skulpturer och offentliga gestaltningar och undersökande av materialitet, där hon ger vardagsförem?l och konstruktioner en poetisk laddning. Läs mer om hela kulturnattsprogrammet med familjelördag, slottsvisningar mm p?: http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Kultur/Konst–museer/Uppsala-konstmuseum/Kulturnatten-2014/ www.ryokoakama.com www.ebbabohlin.se http://uppsalaparkour.se För mer information: Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent pedagogik och program, 018 727 24 84, rebecka.wigh-ab[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy