SE

KOMPAN tecknar nytt ramavtal med Kommentus!

2014-08-29 13:35 KOMPAN Barnland AB Ramavtalet Lekplatsutrustning omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolg?rdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga utomhusmiljöer. 279 av landets kommuner har nu möjlighet att fylla p? sina lekparker och lekförr?d med ny rolig

2014-08-29 13:35 KOMPAN Barnland AB Ramavtalet Lekplatsutrustning omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolg?rdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga utomhusmiljöer. 279 av landets kommuner har nu möjlighet att fylla p? sina lekparker och lekförr?d med ny rolig lekutrustning.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal med fem leverantörer gällande Lekplatsutrustning. Ramavtalet Lekplatsutrustning omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolg?rdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga utomhusmiljöer. 279 av landets kommuner har nu möjlighet att fylla p? sina lekparker och lekförr?d med ny rolig lekutrustning. Utrustningen uppfyller b?de högt ställda miljö- och säkerhetskrav och krav p? tillgänglighet för funktionshindrade. Vi hjälper er gärna med priser p? b?de redskap liksom montering av produkterna! Välkomna att börja avropa p? det här förm?nliga avtalet. För mer info om v?ra produkter se www.kompan.com KOMPAN – världsledande inom lekplatsutrustning!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy