SE

Ironman Kalmar populärt bland deltagarna och ger stora intäkter

Efter sommarens Ironmantävling i Kalmar skickades en enkät ut till alla deltagare. Resultaten visar att deltagarna är väldigt nöjda med tävlingen och med Kalmar som värdstad. Enkäten visar ocks? att tävlingen ger effekter för turismen.
Resultaten fr?n enkäten visar att över 92 % av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda när de bedömer den totala upplevelsen av evenemanget och 96 % kan rekommendera andra att delta i Ironman Kalmar.
? Det är samma enkät som skickas ut efter alla Ironmantävlingar i Europa. V?r tävling i Kalmar f?r i jämförelse med övriga tävlingar ett väldigt bra resultat. Denna positiva respons fr?n deltagarna visar att vi tillsammans i Kalmar och p? Öland gör ett bra jobb. Men det finns alltid detaljer som kan förbättras och vi kommer fortsätta sträva efter att bli ännu bättre, säger Tobias Borger, tävlingsledare Ironman Kalmar.

Enkäten visar ocks? att varje deltagare har med sig medföljare, i genomsnitt 3,8 personer, och att man i snitt stannar ca 4,5 nätter.
? Ironman Kalmar ger stora effekter för turismen och handeln. I ?r var det mer än 2 000 deltagare som kom till Kalmar och deltagarna hade dessutom med sig familj och vänner. Tävlingen är därför väldigt betydelsefull för besöksnäringen. Men den är ocks? viktig för oss som bor i Kalmar. Vi ser en stolthet bland stadens inv?nare och de sluter upp b?de som publik och som volontärer, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun.
? Vi kan ocks? se att tävlingen berör fler kommuner än de tv? tävlingskommunerna Kalmar och Mörbyl?nga. Det finns positiva effekter i hela södra länet. Det har ocks? stor betydelse att ha ett s? starkt varumärke knutet till Kalmar och regionen, säger H?kan Brynielsson, regiondirektör, Regionförbundet i Kalmar län.
Evenemanget har även effekter under resten av ?ret.
? Den här enkäten omfattar bara deltagarna och deras besök i Kalmar under Ironmanveckan. Vi vet att det ocks? är m?nga andra som kommer till Kalmar och Öland för att uppleva evenemanget som ?sk?dare. Dessutom är det m?nga triathleter som kommer hit under andra delar av ?ret för att träna. Ironman bidrar ocks? till ökad folkhälsa, eftersom intresset för att träna ökar även bland vanliga motionärer, säger Johan Göransson, projektledare för Kalmars satsningar p? idrottsturism.
Om Ironman Kalmar Sweden
Kalmars triathlontävling har haft en fantastisk utveckling sedan starten 1994 och är idag en fullvärdig Ironmantävling som lockar m?nga internationella deltagare. Nästa evenemang h?lls den 15 augusti 2015 och de 2 700 platserna blev fulltecknade p? en och en halv vecka. Tävlande fr?n 49 länder, bl.a. Australien, USA, Argentina, Brasilien, Egypten, Hong Kong, Japan och Singapore kommer till Kalmar.
Antal startplatser
2012: 1 500
2013: 2 000
2014: 2 700
2015: 2 700
Turistekonomisk omsättning
2012: 18,6 mkr
2013: 23 mkr
2014: 36 mkr
För mer information kontakta:
Tobias Borger, tävlingsledare Ironman Kalmar
Tel: 070-5490441, e-post: [email protected]
Johan Göransson, ansvarig idrottsturism, Destination Kalmar
Tel: 0480-453405, e-post: [email protected]

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksm?l. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemangsutbudet i Kalmar, driva turistbyr?- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten p? Kalmar Slott.

Similar Posts