Invigning av den efterlängtade aktivitetsparken i ?kersberga, vid ?kers kanal

2014-09-25 11:56 KOMPAN Barnland AB

BakgrundInitiativet till denna parkupprustning togs redan v?ren 2012 d? Väg-och trafikenheten i Öster?kers kommun tog fram en vision för utveckling av ?kers kanal som en stadspark. M?nga upplevde den gamla bollplanen som vanskött och otrivsam. Kontakten togs med ungdomsr?detför att f? reda p? vad ungdomarna tyckte och önskade. Resultatet: Bollplanen förvandlades till en aktivitetspark för alla pojkar och flickor. Lillbroängens nya aktivitetspark ligger vid ?kers kanal n?gra steg norr om Lillbron vid Hackstavägen och inneh?ller en multisportarena med konstgräs, lekutrustningoch sittplatser. Utöver fotboll, finns i planen utrustning för basket och innebandy. Den andra halvan av bollplanen ären aktivitetsyta. Här hittar man en kompisgunga (en större gunga där man gungar tillsammans) ett pingisbord, en studsmatta, snurrlek och utegymredskap. All belysning i parken och markbeläggning har bytts ut. M?let är att Lilbroängen ska bli en trygg mötesplats för stora och sm? med möjlighet till bollspel, lek och samvaro. En nyhet för de kommunala parkerna är att här finns även fri Wi-Fi. Lillbroängen är den första allmänna platsen i ?kersberga där du kan surfa gratis. Parkarbeten omfattar ocks? plantering av 42 nya träd, iordningsställande av nya rabatter med buskar och blommiga perenner och tusentals v?rlökar. Belysning, gunga, lekredskap, bänkar och bord m.m. Källa Öster?ker Kommun KOMPAN – världsledande inom lekplatsutrustning!

Authors
Top