SE

Inget av riksdagspartierna satsar p? friluftsdagar

2014-09-12 09:42 Friluftsfrämjandet Barns rörelse minskar och likas? deras utevistelse. Trots det är inga riksdagspartier beredda att driva fr?gan om fler friluftsdagar, visar en enkät som Friluftsfrämjandet har l?tit

2014-09-12 09:42 Friluftsfrämjandet Barns rörelse minskar och likas? deras utevistelse. Trots det är inga riksdagspartier beredda att driva fr?gan om fler friluftsdagar, visar en enkät som Friluftsfrämjandet har l?tit genomföra.

Barns rörelse minskar och likas? deras utevistelse. P? 60-talet var det obligatoriskt med 8 friluftsdagar per läs?r till skillnad fr?n idag d? skolorna bara är ?lagda att genomföra friluftsdag, utan specificerat antal. Resultatet är att antalet friluftsdagar har sjunkit dramatiskt och m?nga barn har inga friluftsdagar alls. Minskar gör även kunskapen om allemansrätten och friluftslivet samt etableringen av en egen relation med naturen. Trots det är inga riksdagspartier beredda att driva fr?gan om fler friluftsdagar, visar en enkät som Friluftsfrämjandet har l?tit genomföra. Riksdagspartierna är ense om att de gärna ser att barn och ungdomar f?r ökade möjligheter till att vistas utomhus. Daglig rörelse i skolan är inte bara hälsofrämjande utan förbättrar även resultaten i skolan, och samtliga vill att den fysiska aktiviteten i skolan ska öka. Inget av partierna driver fr?gan om att införa obligatoriska friluftsdagar, eller säger sig rakt ut vilja bidra till att alla skolbarn f?r ta del av minst tre friluftsdagar per ?r, vilket är Friluftsfrämjandets m?l. ? Barns rörelse minskar och det gör tyvärr även deras utevistelse. Det är särskilt oroväckande att vi nu s? tydligt ser att hälsoklyftor växer fram mellan omr?den med olika socioekonomiska förutsättningar. En del barn rör sig mycket, men en del gör det nästan inte alls. Här borde friluftsdagarna ha en viktig roll, säger Sara Revell Ford, Generalsekreterare, Friluftsfrämjandet. I ett öppet brev till partierna skriver Sara Revell Ford och Friluftsfrämjandet: ? Vi p? Friluftsfrämjandet är beredda att p? olika sätt bist? er med r?d och d?d om ni bestämmer er för att ?terinföra friluftsdagarna. Det är nämligen viktigt att friluftsdagarna p? nytt blir en obligatorisk del av läroplanen. Minst tre dagar per läs?r är ett minimum. V?r fr?ga till er är därför: Är ni beredda att medverka till att alla skolbarn i Sverige f?r ta del av minst tre friluftsdagar varje läs?r? Hur ska ni i s? fall se till att detta blir verklighet? Alliansen lyfter fram att de i regeringen har drivit igenom att ämnet idrott och hälsa i skolan f?r ytterligare 100 timmar och ökar fr?n 500 till 600 timmar under grundskolans 9 ?r. För att stimulera till ett ökat friluftsliv har Allianspartierna tagit beslut om att regeringen ska bidra till att främja svenskt friluftsliv bland annat via den regionala tillväxtpolitiken. Folkpartiet har inte besvarat Friluftsfrämjandets öppna brev ännu. Bland de rödgröna lyfter Socialdemokraterna sitt stöd för regeringens förslag om att utöka idrottsundervisningen med ytterligare 100 timmar om ?ret men anser att den ska koncentreras till l?gstadiet. Alla de tre rödgröna partierna vill skapa goda möjligheter till rörelse och friluftsliv men driver inte n?gon förändring av läroplanen för att göra obligatoriska friluftsdagar till verklighet i dagsläget. ? Det är bra och viktigt att de olika partierna lyfter fram skolidrotten som en lösning p? barns stillasittande. Samtidigt är det oroväckande att inte politikerna inser hur viktigt det är med friluftsdagar. Det är väldigt mycket mer än ett komplement till skolidrotten, inte minst när det gäller att stärka och utveckla s?väl gruppen som individen. Vi m?ste ju se till att barns rörelse ökar även p? fritiden och att de fortsätter att vara aktiva genom ton?ren och in i vuxenlivet, säger Sara Revell Ford. Alltför f? barn kommer idag i kontakt med det svenska friluftslivet p? ett naturligt sätt. Det riskerar att minska först?elsen för viktiga fr?gor som miljön och respekt för naturen. ? Vi ser att kunskapen om allemansrätten och friluftslivet minskar. Alltför f? barn etablerar en egen relation med naturen. Här borde friluftsdagarna i skolan ha en central roll, avslutar Sara Revell Ford. Riksdagspartiernas svar p? Friluftsfrämjandets öppna brev finns som bilaga under relaterat material. Friluftsfrämjandet erbjuder Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter och verkar för en attraktiv och h?llbar friluftsmiljö. Sedan 1892 har organisationen guidat människor till sm? och stora äventyr. Friluftsfrämjandet vill att s? m?nga som möjligt ska upptäcka v?r fantastiska natur, kunna dela glädjen med friluftslivet med andra, utvecklas utan prestationskrav och vistas i naturen under trygga former. Vi har aktiviteter för alla ?ldrar och ?rstider runt om i hela landet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy