Kampsport

Informasjon om Topptrenerutdanningene 2014-16

26-04-2014 06:54 Norges Kampsportforbund Vedlagt finner du brosjyre over Olympiatoppens Topptrenerutdanning ?Topptrener 1.

Vedlagt finner du brosjyre over Olympiatoppens Topptrenerutdanning ?Topptrener 1.
For Topptrener 2, se linken:http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/topptrener_ii/. Se meny ?verst til venstre for n?rmere info om m?lgruppe, faglig innhold mm.
Topptrener 1
Utdanningen er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Norges idrettsh?gskole. Den er beregnet p? trenere som p? s?kertidspunktet og under studiet arbeider med unge, ambisi?se ut?vere mellom ca 15 og 19 ?r p? h?yt utviklingsniv?. Utdanningen vil gjennomf?res i Stavanger og starter 9.september 2014.

S?knadsfrist er 1.juni 2014.
Programmet har en kostnad pr. deltaker p? kr. 48.000.-
For s?knad, se: http://www.nih.no/studier-2014/deltidsstudier/topptrener-i/
Topptrener 2
Utdanningen er et samarbeid mellom Olympiatoppen og NTNU. Den er beregnet p? trenere
som p? s?kertidspunktet og under studiet arbeider med ut?vere p? h?yt nasjonalt og/eller internasjonalt niv?, og trenere som gjennom sitt s?rforbund kan dokumentere at de er p? vei inn i et trenerengasjement for ut?vere p? h?yt nasjonalt og internasjonalt niv?.Utdanningen vil gjennomf?res i Trondheim p? Toppidrettssenteret i Gran?sen og starter 9.september 2014. S?knadsfrist er 15.mai 2014.Utdanningen har en kostnad pr. deltaker p? kr. 56.000.-
For s?knad, se:http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/topptrener_ii/soeknad_og_opptak/
For begge utdanningene gjelder:
Opptak forutsetter at deltakerne er aktive trenere for relevant m?lgruppe under studiet. Hvert av studiene gir 60 studiepoeng og gjennomf?res som 3(4)-dagers samlinger p? hverdager.
S?rforbundene prioriterer dersom det er flere s?kere fra samme forbund.
Utdanningene st?r p? egne ben og det er ingen forutsetning ? gjennomf?re Topptrener 1 f?r topptrener 2.
Mvh
OLYMPIATOPPEN/
Erling
Rimesl?tten,
Utdanningsansvarlig
Olympiatoppen
Trine
L?kke,
Administrativ
leder Olympiatoppen Midt-Norge
Norges Kampsportforbund (NKF) er det tiende st?rste s?rforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert p? Ullev?l stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy