Idrottsminister Gabriel Wikström (S) till Träffpunkt Idrott i Göteborg

Sveriges nye idrottsminister kommer till Träffpunkt Idrott i Göteborg i november. Han inledningstalar den 19 november – mässans andra dag – som har temat ?Politik & Ekonomi?. Den forne SSU-ordföranden Gabriel Wikström har tidigare sagt att han vill göra idrotten mer tillgänglig.

– Att fler barn och unga f?r möjlighet att utöva idrott är en viktig prioritering för mig. Det är viktigt ur flera aspekter, inte minst ur folkhälsosynpunkt. Träffpunkt Idrott är ett bra tillfälle att prata och diskutera dessa viktiga fr?gor, säger sjukv?rds-, folkhälso-, och idrottsminister Gabriel Wikström.

Wikström sällar sig nu till en rad andra namnkunniga deltagare p? mässan i november, där idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa st?r i fokus.

– Gabriel Wikström bidrar ytterligare till den dynamik och tyngd som paneldeltagarna p? Träffpunkt Idrott representerar. Vi är glada och hedrade över att han vill komma. Det är ett kvitto p? att idrottsfr?gorna kommer högt upp p? hans agenda, säger Magdalena Rönström, affärsansvarig för Träffpunkt Idrott.

Inledningsanförandet följs av seminariet ?Idrott – en samhällsfr?ga!? och ing?r i onsdagens tema Politik & Ekonomi – ett tema som genomsyrar hela dagen. Under seminariet lyfts bland annat fr?gorna om behovet av samverkan för att n? de politiska m?len, hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa mer m?ngfald och tillgänglighet för fysisk aktivitet samt var idrotten egentligen finns i samhällsdebatten. Här deltar bland andra Karin Mattsson Weijber fr?n Riksidrottsförbundet (RF), Monica Selin fr?n Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Carl Johan Sundberg fr?n Karolinska institutet.

Utöver Politik & Ekonomi rymmer konferensen tv? andra stora teman; Anläggning & Teknik (tisdag 18 november) och H?llbarhet & Samhälle (torsdag 20 november). Dagarna leds av de tre moderatorerna ?sa Lindell, Erik Blix och Martin Sande. Samarbetspartners är bland andra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksidrottsförbundet (RF) och Centrum för Idrottsforskning (CIF).

Under dagarna kan besökaren lyssna till och delta i diskussioner och seminarier kring allt fr?n hur det är mer h?llbart att bygga dyrare badhus till varför idrotten är och förblir en högst relevant samhällsfr?ga.

Programmet har ocks? tv? specialsp?r. Arenadagarna arrangeras av Svenska Ishockeyförbundet och p?g?r under tv? dagar. Badkonferensen presenteras av Svenska Badmästarförbundet och fokuserar p? de viktigaste fr?gorna för dem som finns ute i verksamheten – simlärare, badvärdar, arbetsledare, drifttekniker, friskv?rdare och chefer.

För konferensprogram med paneldeltagare, föreläsare och lista över samarbetspartners, g? in p? www.traffpunktidrott.se Här uppdateras information kontinuerligt.

Följ även Träffpunkt Idrott p? Twitter under hösten p? @tpidrott.

För mer information, kontakta:
Anna Wirsén, programansvarig, tfn +46 733-30 60 90, e-post:
[email protected]
Magdalena Rönström, affärsansvarig, tfn +46 (0)31-708 82 04, e-post:[email protected]
Klicka här p? bild p? Gabriel Wikström >>>

Authors

Related posts

Top