SE

Idrotten förtjänar en stark idrottsminister

ab

Medan förhandlingar p?g?r bakom lyckta dörrar spekulerar media kring tänkbara ministrar. Tyvärr nämns aldrig ansvaret för idrottsfr?gorna, eller ens fr?gorna om den ideella sektorn i diskussionen. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber menar att det speglar den l?ga prioritet idrotten haft under den g?ngna perioden. Idrottens fr?gor behöver f? den plats i debatt och diskussioner som v?ra nästan tre miljoner medlemmar förtjänar. Satsning p? idrotten är en investering för ett starkare Sverige. Vem som f?r ansvar för idrotten och var ministerposten placeras visar om regeringen tar idrotten p? allvar och först?r betydelsen av vad idrotten uträttar för samhället varje dag. ? För att kunna fortsätta utvecklas behöver idrottsrörelsen förtroende att själva ta ansvar för fördelning och prioritering, men ocks? en tydlig och kunnig företrädare för idrottens fr?gor i regeringen. En företrädare med visioner och ambitioner vars uppdrag tas p? allvar av regeringen, säger Karin Mattsson Weijber. Stefan Löfven (S) med Gustav Fridolin och ?sa Romson (MP) förhandlar nu om styrning och vägval för Sverige de närmaste fyra ?ren. Utanför spekuleras om vilka kompromisser som tvingas fram där partierna lovat olika inför valet. Samtidigt fortsätter 650 000 ideella idrottsledare att leda aktiviteter för barn och ungdomar i städer, samhällen och byar över hela landet. Ett arbete som gör att ungdomar i idrottsföreningar förutom bättre fysisk hälsa ocks? f?r bättre självkänsla, färre depressiva symptom, beg?r färre brott och dricker mindre alkohol än jämn?riga som inte är aktiva i en förening. ? Sverige st?r inför stora utmaningar med ett alltmer splittrat samhälle med segregation och utanförskap. Idrottsrörelsen är en del av välfärden och gör Sverige starkare. Men vi kan göra ännu mer. Trots ett fantastiskt arbete i idrottsföreningar runt om i hela landet m?ste vi bli ännu bättre p? att göra det lätt för barn och ungdomar att hitta till v?ra föreningar. Det gäller inte minst unga tjejer fr?n andra länder som i dag är mindre aktiva än andra unga i samma ?lder. Idrottsrörelsen har krävt en höjning av det statliga idrottsanslaget med 300 miljoner kronor. Under valrörelsen har Riksidrottsförbundet ocks? drivit fr?gan om att ideella föreningar inte ska betraktas som företag, n?got flera myndigheter p? senare tid börjat göra. B?da fr?gorna är enligt Karin Mattsson Weijber viktiga för att svensk idrott i även i framtiden ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling. Det statliga idrottsstödet har legat still sedan 2009, vilket innebär att det i praktiken har urholkats. Jämfört med 2008 har vi tappat 200 miljoner. Om den urholkningen fortsätter kommer det att f? effekter i stödet till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet, n?got vi hittills har försökt undvika. Men lika viktig är den syn politiker och andra beslutsfattare har p? föreningslivet och dess särart. Ska föreningarna likställas med företag rycks grunden för deras arbete undan. Läs mer om Idrottsvalet 2014 För mer information kontakta Karin Mattsson Weijber Ordförande, Riksidrottsförbundet 070-600 37 22

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy