SE

I Sa?lenfja?llen va?lkomnar vi na?rmare 2300 sa?songsansta?llda.

a8

Under september ma?nad sker a?rets stora rekrytering info?r vintersa?songen 2014/15 i Sa?lenfja?llen. O?ver 5500 anso?kningar stro?mmar in. Vid intervjutillfa?llen, som sker ba?de i Sa?lenfja?llen och pa? flera orter ute i Sverige, blandas teoretiska fra?gor med praktiska o?vningar kopplade till bemo?tande, service, ledarskap och team ? byggande. Beso?ksna?ringen i Sverige va?xer sa? det knakar. Det ga?ller ocksa? i Sa?lenfja?llen. Na?r va?ra beso?kare so?ker sig hit fo?r a?ret runt-upplevelser sa?som skida?kning, cykling, naturupplevelser och avkoppling skapar det arbetstillfa?llen inom branschen och bidrar till att fo?retag verksamma i va?r region kan utvecklas och skapa tillva?xt, a?ret runt. Turism och beso?ksna?ring spelar en allt viktigare roll fo?r Sveriges ekonomi. Enbart i Sa?lenfja?llen omsa?tter na?ringen a?rligen uppa?t 2,5 miljarder kronor med fler hundra fo?retagare kopplade till beso?ksna?ringen. Det a?r ingen o?verdrift att sa?ga att beso?ksna?ringen har utvecklats till en av Sveriges tunga basna?ringar. Den positiva utvecklingen fo?r branschen a?r viktig inte minst fo?r va?ra ungdomar. I fa? andra branscher kan en ung person med lite eller ingen erfarenhet, utan na?gra fo?rkunskaper eller na?gon utbildning komma in pa? arbetsmarknaden och da?r igenom la?ra sig yrket och sedan utvecklas och utbildas fo?r sto?rre uppgifter. – Att fa? fortsa?tta skapa bra och kvalitativa arbeten fo?r ungdomar och a?ldre, ser vi som en viktig uppgift a?ven i framtiden. Beso?ksna?ringen a?r en personalintensiv na?ring. Na?ringen bygger pa? upplevelser och service. Att byta ut ett glatt leende fra?n en medarbetare som trivs i sin yrkesroll till maskiner och robotar a?r sva?rt, sa?ger Charlotte Skott, Vd, Destination Sa?lenfja?llen. Vi va?lkomnar alla va?ra arbetsso?kande och o?nskar dem, va?ra beso?kare och oss sja?lva stort lycka till info?r vintersa?songen. Fo?r mer information kontakta: Charlotte Skott, Vd Destination Sa?lenfja?llen, 0705 66 55 58, [email protected] www.destinationsalenfjallen.se  Sälenfjällen är norra Europas största alpina skidomr?de och nordens största friluftsomr?de med ca 3 miljoner gästnätter per ?r. Sälenfjällen omsätter dryga 2,5 miljarder kronor per ?r. Vid högsäsong under vintertid rör sig cirka 100 000 personer dagligen i omr?det. Sommarm?naderna växer ?r för ?r i antal besökare och i utbud. I Sälenfjällen finns de alpina resm?len Kläppen, Lindvallen, Högfjället, Tand?dalen, Hundfjället och Stöten. Totalt har Sälenfjällen cirka 60 000 bäddar var av cirka 25 000 är kommersiella.

Similar Posts