Hvorfor kan ikke en som driver med kampkunst f? kunstnerstipend ?

I dag f?r ikke etablerte eller unge talenter innen kamsportkunst noen form for stipend eller st?tte, mens kunstnere innen bildekunst, dans, musikk, fotografering, dirigenter og sangere f?r muligheter til ? s?ke staten om stipend og garantinntekter. Hvert ?r tildeler staten stipender og garantiinntekter til kunstnere. I ?r tildelte staten 233 millioner kroner i stipender til kunstnere.

En som driver med kampkunst p? et h?yt internasjonalt niv? som bruker kroppen sin til utrykke kampkunst er en like stor kunstner som hvilken som helt annen kunstner og b?r kunne f? kunsterstipend.

Mye av dette skyldes at kampkunst blir betegnet som kampsport selv om mange kampsporter er definert som kampkunst. Ta for eksempel Wushu. Wushu er i f?lge den kinesiske regjering definert som en kulturarv, og deler av wushuen er kampkunst p? et h?yt internasjonalt niv? og inneholder elementer innen dans, musikk og bildekunst etc. Det finnes flere kampsporter som har mye kampkunst i seg.

Det at etablerte og unge talenter innen kampkunst kan f? stipend slik at de kan videreutvikle seg og hente impulser fra andre nasjoner og tradisjoner vil v?re med ? berike og videreutvikle norsk kulturliv og ikke minst kunstneren vil f? en ?konomisk trygghet slik at hun eller han kan videreutvikle seg.

Vi m? arbeide for at kulturdepartementet definerer kampkunst som en kunstform p? lik linje som annen kunst og at det blir nedsatt en komité som kan st? for tildeling av stipender innen kampkunst hvert ?r
Norges Kampsportforbund (NKF) er det niende st?rste s?rforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert p? Ullev?l stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.

Authors
Tags

Related posts

Top