SE

“Handikappidrotten önskar tydligare satsningar”

a8

Statens stöd till idrottsrörelsen ligger kvar p? samma niv? som 2010 i Regeringens presenterade budgetproposition idag.
? Vi hade önskat att det fanns tydligare satsningar p? idrott för personer med funktionsnedsättningar i budgetpropositionen. Det känns tr?kigt att ersättningen till det inte höjs, säger Margareta Israelsson, ordförande i Svenska Handikappidrottsförbundet.
? Att det blir s?här kan kanske bero p? att vi inte är tillräckligt bra p? att lyfta den otroligt stora nytta vi gör för samhället, och den samhällsvinst som vi kan bidra med om vi f?r bättre förutsättningar.
? Samtidigt är jag glad över att vi under dagen har hört idrottsministerns tydliga intentioner om att se till inkludering av personer med funktionsnedsättningar i det svenska samhället och d? inte minst inom idrotten.

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) är ett av 70 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 19 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 480 föreningar. SHIF innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder ocks? arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.
Notering: Paralympics är handikappidrottens motsvarighet till de Olympiska Spelen.

A to już wiesz?  INSTÄLLT ? Karl Formsans världsrekordförsök

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy