SE

H?llbara Järva: Solceller p? Husbybadet och Tensta simhall

a8

I dag, torsdag den 25 september, firas m?lg?ngen i Stockholms stads satsning ?H?llbara Järva? p? äventyrsbadet i Husby. Inom projektet har den största solcellssatsningen hittills i norra Europa genomförts. Karin Wanng?rd, gruppledare för socialdemokraterna i Stockholms stad, inviger solcellssatsningen. Projektet omfattar totalt 10 000 kvadratmeter solceller inom Järvaomr?det i Stockholm. Bland byggnaderna märks bland annat Husbybadet och Tensta simhall där fastighetskontoret i Stockholms stad placerat ut 955 kvadratmeter solceller till en total kostnad om 3,6 miljoner kronor. ? Taken p? sim- och idrottsanläggningar är oftast en bra placering för solceller. Det handlar om stora och relativt flacka ytor. Dessutom är elförbrukningen hög i denna typ av byggnader, vilket gör att ocks? besparingen av investeringen blir därefter, säger Ira Lagercrantz, enhetschef p? fastighetskontoret. Stockholms stad har sedan tidigare solceller p? bland annat ?keshovs sim- och idrottshall, ?gesta stall och Kulturhuset/Stadsteatern. ? Vi kommer nu att fortsätta att analysera v?rt fastighetsbest?nd för att hitta ytterligare byggnader som fungerar för placering av solceller, säger Juan Copoví-Mena, fastighetsdirektör i Stockholms stad. ? Vi hoppas ocks? att det ska bli möjligt att p? ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt än idag, producera solel p? en plats och plocka ut den p? en annan. Detta skulle ge ökade incitament för att investera i solceller. V?r bedömning är att solel skulle kunna st? för 20 procent av v?r totala elförbrukning, avslutar Juan Copoví-Mena. Firandet av Stockholms stads satsning ?H?llbara Järva? äger rum torsdagen den 25 september, klockan 15.00 ? 19.00 p? äventyrsbadet i Husby. Läs mer p? www.stockholm.se/solinvigning Upplysningar Juan Copví-Mena, [email protected] Telefon: 08-508 270 10 Ira Lagercrantz, [email protected] Telefon: 08-508 276 12 Alla som n?gon g?ng satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett omr?de som vi p? fastighetskontoret förvaltar, v?rdar eller utvecklar. Vi ansvarar för ett unikt och spännande fastighetsbest?nd viktigt för Stockholms inv?nare, företagare och besökare. V?rt fastighetsbest?nd best?r av allt fr?n större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar, salutorg, partihandelsomr?den och brandstationer till slott och herrg?rdar, konstnärsateljéer, villor och sm? torp p? landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsomr?den utanför kommungränsen. Fastighetskontoret arbetar p? uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy