SE

H?llbar hälso- och träningsturism ? exemplet Mallorca

2014-09-25 07:27 Jämtland Härjedalen Turism Mallorca, som länge varit ett klassiskt charterresm?l med sol, bad och fest, har de senaste ?ren genomg?tt en omfattande imageförnyelse mot en mer h?llbar turism. Stora satsningar har gjorts för att attrahera köpstarka m?lgrupper, skapa ökat ansvar för miljö och lokalbefolkning samt att förlänga säsongerna. Ett arbete där hälso- och träningsturism spelar en viktig

2014-09-25 07:27 Jämtland Härjedalen Turism Mallorca, som länge varit ett klassiskt charterresm?l med sol, bad och fest, har de senaste ?ren genomg?tt en omfattande imageförnyelse mot en mer h?llbar turism. Stora satsningar har gjorts för att attrahera köpstarka m?lgrupper, skapa ökat ansvar för miljö och lokalbefolkning samt att förlänga säsongerna. Ett arbete där hälso- och träningsturism spelar en viktig roll.

Mallorca, som länge varit ett klassiskt charterresm?l med sol, bad och fest, har de senaste ?ren genomg?tt en omfattande imageförnyelse mot en mer h?llbar turism. Stora satsningar har gjorts för att attrahera köpstarka m?lgrupper, skapa ökat ansvar för miljö och lokalbefolkning samt att förlänga säsongerna. Ett arbete där hälso- och träningsturism spelar en viktig roll. För att förbättra kunskaperna kring h?llbar turismutveckling besökte representanter fr?n Jämtland Härjedalen Mallorca i september och träffade offentliga och privata aktörer inom besöksnäringen. Den 8-13 september genomförde en grupp företagare, destinations- och regionföreträdare fr?n Jämtland Härjedalen en studieresa till Mallorca. Syftet var att dra lärdom av Mallorcas h?llbarhetsarbete och den imageomvändning som genomförts de senaste ?ren, där hälso- och träningsturismens spelat en viktig roll. P? Mallorca har allt större fokus lagts p? att skydda omr?den, hush?lla med resurser, kvalitetssäkra anläggningar och arbeta för en mer ansvarstagande och medveten besöksnäring. Samtidigt har nya hälsorelaterade reseanledningar växt fram och spelat en viktig roll i säsongsförlängningen, Mallorca är numera ett mecka för cykling, löpning, vandring och yoga. Under resan genomfördes möten med representanter för projektet Calvi? Beach, en satsning med stora investeringar i form av upprustning av gator och hotell i Magaluf ? ett omr?de som nu börjar attrahera nya köpstarka m?lgrupper. Gruppen träffade ocks? kommunens sportdepartement i Alcudia som genomför satsningar p? stora sporttävlingar, öns ledande cykelföretag Max Hürzeler som attraherar mängder av tyska cyklister samt turismansvarige i Palma som presenterade ett nytt varumärkesarbete. Besök gjordes även p? exempelhotellet Sunwing i Alcudia där hotelldirektören berättade om arbete med miljö och social h?llbarhet, framtida trender och ökad efterfr?gan p? träningsturism. Utöver det gjordes flera studiebesök hos mindre företag inom t ex MTB-cykling och yoga för att ta del av deras perspektiv p? Mallorcas träningsturism. – Det är intressant att turismen p? allvar ses som en basnäring p? Mallorca, där offentliga myndigheter stöttar med exempelvis leder, skyltning och strandarbete. Samtidigt är det fascinerande att träningsturism verkligen fungerar som en säsongsförlängare p? ön som g?tt fr?n en säsong p? 5 m?nader till 10. Jag är övertygad om att vi här i regionen har alla förutsättningar att lyckas med träningsturism som barmarksprodukt för att förlänga v?r säsong, säger Maria Cederberg, VD Destination Vemdalen. – Efter att ha sett Mallorcas aktiviteter kring träningsturism kan vi konstatera att v?ra egna i Jämtland Härjedalen p? m?nga sätt h?ller minst hög lika hög klass. Vi som jobbar med det är duktiga och ?arenan? är bra. Att vi ligger 500 kilometer fr?n den svenska marknaden och 2000 kilometer fr?n den europeiska är v?r största utmaning och för att n? hela vägen krävs investeringar inom infrastruktur och marknadskommunikation, säger Ulf Olofsson, sportchef V?l?dalens Fjällstation. P? studieresan deltog Ulf Olofsson V?l?dalens Fjällstation, Maria Cederberg Destination Vemdalen, Jessica Thylin och Malin Burns Destination Östersund, Eva Gyllensvaan, Ljungdalsfjällen, Anette Frostfjäll Bl?sjöns fjällanläggning/Wellment samt Lina Lif och Karin Gydemo Grahnlöf fr?n Jämtland Härjedalen Turism. Studieresan genomfördes inom projektet H?llbar Besöksnäring som drivs av Jämtland Härjedalen Turism med finansiering fr?n Regionförbundet och Landsbygdsprogrammet. Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utvecklingen av regionens besöksnäring och företräder länets besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT är en branschorganisation som samverkar med länets destinationer och turistföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för Regionförbundet Jämtlands län.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy