SE

Fr?n Hästnäringens Representationsr?d: Ny värdegrund för arbetsmarknadsfr?gor

a8

Hästnäringens Representationsr?d (HRR) har enats om en gemensam m?lbild och värdegrund för arbetsmarknadsfr?gor. ? Vi har arbetat i n?got ?r med en större arbetsmarknadssatsning inom hästnäringen eftersom vi har tyckt att det finns möjligheter och förbättringspotential inom flera omr?den. Det känns därför bra att HRR har tagit ytterligare ett steg och enats om en gemensam i st?ndpunkt kring de övergripande arbetsmarknadsfr?gorna, säger Stefan Johanson, VD i Hästnäringens Nationella Stiftelse. Vid g?rdagens HRR-möte presenterade även Hästnäringens Djurvälfärds-, Miljö-, Smittskydds-, Avels- samt Antidopning- och medicineringskommittéer sitt arbete. Fakta om Hästnäringens Representationsr?d (HRR): Tolv av de större aktörerna inom svensk hästsektor samverkar i HRR som bildades 2008 p? HNS initiativ. Syftet är att föra samman de stora aktörerna i ett gemensamt forum. Tv? g?nger om ?ret möts r?det och diskuterar samt tar ut kompassriktningen för de stora gemensamma fr?gorna som berör svensk hästnäring. I r?det ing?r representanter fr?n ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse. Fakta om m?lbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande: Hästnäringens m?lbild och värdegrund kring arbetsmarknad och företagande är framtagen efter en process med organisationerna i HRR. Att organisationerna ställer sig bakom värdegrunden innebär att den ska implementeras successivt i organisationernas övriga dokument, att den ska prägla företagande och verksamhet med anställd personal inom hästnäringen, samt att den ska prägla inneh?llet i utbildningarna för blivande och redan befintliga företagare och verksamhetsledare inom hästnäringen. Här hittar du m?lbilden och värdegrunden i sin helhet: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/ För ytterligare information: Stefan Johanson, VD HNS Telefon: 08-627 21 85 E-post: [email protected] Sara Westholm, ansvarig arbetsmarknadsfr?gor HNS Telefon: 08-627 20 18 E-post: [email protected] Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas ?t utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och W?ngen, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsomr?den är gemensamma fr?gor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy