SE

Förslag p? ny fotbollsarena i Falkenberg

2014-09-08 19:15 Falkenbergs kommun Nu har förslaget p? ny fotbollsarena i Falkenberg presenterats för allmänheten, media och Falkenbergs folkvalda politiker vid ett särskilt informationsmöte p? Mötesplats Mölle. Styrgruppen för Falkenberg Arena presenterade idag ett förslag som innebär en fotbollsarena som klarar de allsvenska kraven med en publikkapacitet p? 5.500 personer fördelat p? tv?

2014-09-08 19:15 Falkenbergs kommun Nu har förslaget p? ny fotbollsarena i Falkenberg presenterats för allmänheten, media och Falkenbergs folkvalda politiker vid ett särskilt informationsmöte p? Mötesplats Mölle. Styrgruppen för Falkenberg Arena presenterade idag ett förslag som innebär en fotbollsarena som klarar de allsvenska kraven med en publikkapacitet p? 5.500 personer fördelat p? tv? läktare.

Nu har förslaget p? ny fotbollsarena i Falkenberg presenterats för allmänheten, media och Falkenbergs folkvalda politiker vid ett särskilt webbsänt informationsmöte p? Mötesplats Mölle. Styrgruppen för Falkenberg Arena presenterade idag ett förslag som innebär en fotbollsarena som klarar de allsvenska kraven med en publikkapacitet p? 5.500 personer fördelat p? tv? läktare. Blir förslaget verklighet innebär det att Falkenberg skapar Sveriges minsta allsvenska arena. Kostnadskalkylen för själva arenan; läktare och själva arenaomr?det är beräknat till 130 miljoner kronor och de delar som detaljplanen för med sig; investeringar i parkeringar, cykelvägar, dagvattendammar och växtlighet beräknas kosta drygt 21 miljoner kronor. Valet av underlag p? Falkenberg Arena kommer att styra hur platsen kan användas. Det finns ocks? olika ekonomi i de b?da underlagen, olika preferenser och därtill även miljö- och h?llbarhetsaspekter. Blir det naturgräs p? Falkenberg Arena kommer underlaget att kunna användas 350 timmar per ?r, vilket är en rekommendation fr?n Svenska Fotbollförbundet för maxanvändning av en naturgräsplan. Med naturgräs som underlag blir Falkenberg Arena en match- och träningsarena p? elitniv? för IF Böljan och Falkebergs FF. Blir det konstgräs p? Falkenberg Arena blir det möjligt att använda underlaget 1300 timmar per ?r vilket skapar förutsättningar för en bredare användning av arenan, ?ret om, med träningsmöjligheter för fler än IF Böljan och FFF. Falkenbergs folkvalda politiker kommer nu behöva ta ställning till förslaget med de olika underlagsinriktningarna och enas i en budgetberedning. Kommunens budgetprocess avslutas i november. För att inte tappa fart i projekteringen av Falkenberg Arena är nästa steg i byggprojektet bygglovsansökan och upphandling med möjlig byggstart v?ren 2015. För mer detaljerad information om arenaförslaget och ta del av webbsändningen av informationsmötet via www.falkenberg.se Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 inv?nare. 2012 uts?gs Falkenberg till ?rets tillväxtkommun. Falkenberg är ocks? ett välbesökt besöksm?l med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje ?r. Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma visionen “Vi växer för en h?llbar framtid”.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy