SE

Företagspresentation av Traveas i Stockholm 3 och 4 november

Traveas genomför en garanterad nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden p?g?r fram till den 7 november 2014. Traveas VD och grundare Gustaf Karling genomför just nu roadshow där företaget presenteras inför investerare.
Under nästa vecka finns det tillfälle att möta Gustaf Karling fr?n Traveas p? följande ställen:
3 november Stockholm ? Finansevent, kl 18.00 ? 21.00
Plats: Scandic Anglais, Humleg?rdsgatan 23,
Arrangör: Axier Equities
Anmälan: [email protected]
4 november Stockholm ? Investerarlunch, kl 12:00 ? 13:00
Plats: AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3
Arrangör: AktieTorget
Anmälan: [email protected]

Traveas är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Under de senaste ?ren har Traveas utvecklats fr?n ett rent teknologiföretag till att idag vara ett media- och teknologibolag med en organisk tillväxt om 20-30% per ?r. Kombinationen av att kunna erbjuda en helhetslösning inom mediehantering tillsammans med en egen teknologi för maximal träffsäkerhet gör att vi har ett starkt erbjudande till marknaden.
Med kapitalet fr?n den förest?ende nyemissionen avser Bolaget:
– att f? de rätta förutsättningarna att kunna växa med fler intressestyrda medier/publicister
– att fortsätta utveckla plattformen The Ancillarator
– att f? en mer l?ngsiktigt stabil kapitalstruktur i företaget
Emissionskursen har fastställts till 0,6 kr/aktie. Emissionen är garanterad i sin helhet vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras ca 3,9 mkr före emissionskostnader.
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Karling
VD
Traveas AB
+46 70 766 26 80
[email protected]

Traveas ? the best of two worlds: Technology & Media
We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.
TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation ? we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking.
TRAVEAS MEDIA – Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: “To turn content into value”.

Similar Posts