SE

Flyinge, Strömholm och W?ngen: Bästa förutsättningar för människor och hästar

a8

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Hästnäringens Riksanläggningar tar ett helhetsgrepp kring fr?gor som värderingar, hälsa och djurvälfärd genom att sjösätta det l?ngsiktiga arbetet En Ren Anläggning. Satsningen omfattar studenter, personal och hästar p? Flyinge, Strömsholm och W?ngen och syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för s?väl människor som hästar. ? Fr?gor som berör värderingar, hur vi beter oss mot v?ra medmänniskor, hälsa och kost är viktiga för alla organisationer och företag. Men för oss som jobbar med och för ungdomar är det extra viktigt att jobba systematiskt och med hög kvalité. Med En Ren Anläggning har vi valt att bland annat arbeta med v?rt förh?llningssätt till sociala medier samt fr?gor om alkohol i relation till att vara sportutövare och ha ansvar för hästen, säger Kees de Jong affärsomr?deschef för riksanläggningarna inom HNS. ? Miljön är familjär men ibland tuff och jag vill som m?nga av oss prestera högt. Arbetet kring fr?gorna som projektet berör är aktuella och viktiga och det kommer vara bra att ha med i bagaget i min framtida ridlärarroll som förebild för unga inom ridsporten, säger Lisa Trillkott, Hippologstudent ?r 2 vid Ridskolan Strömsholm. En Ren Anläggning ska vara en självklarhet för elever, studenter, medarbetare och samarbetspartners och ska ocks? syfta till att öka kunskapsniv?n. Satsningen omfattar flera omr?den; Människovärden, s?som allas rätt till lika behandling Hälsa och kost, för att prestera p? topp i stall och p? tävling Alkohol och droger, hör inte hemma i v?r värld Hästh?llningspolicy inklusive kunskap om dopningsfr?gor, för att vi sätter hästen i centrum ? För att vi ska kunna erbjuda Sveriges bästa hästutbildningar s? behöver vi givetvis kunna erbjuda de bästa förutsättningarna för b?de människor och hästar. Genom arbetet med En Ren Anläggning tar vi ett större ansvar kring dessa fr?gor och kan p? s? sätt tydligt visa att vi gör allt för att v?ra anläggningar ska vara en förebild även här, säger Kees de Jong. ? Vi är dessutom övertygade om att elever och studenter p? riksanläggningarna kommer att ta med sig dessa värderingar ut i arbetslivet och att vi tillsammans kommer att skapa ett bättre arbetsklimat för b?de människor och hästar, säger Jan Andersson, VD Ridskolan Strömsholm. Fakta om En ren anläggning: Satsningen En ren anläggning omfattar studenter, personal och hästar p? Flyinge, Strömsholm och W?ngen. Satsning drivs tillsammans med HNS. Inom omr?det kost och hälsa samarbetar vi med Leksandsbröd och Lindahls. När det gäller arbetet med värderingar har Friends anlitats. Projektet drivs av Kees de Jong, HNS, Eva Ljungquist, personalchef vid samtliga anläggningar och Karolina Thorell, HNS. Tommy Nordmark och Marina Sjöberg är processledare under workshoparbetena. För ytterligare information: Kees de Jong, affärsomr?deschef för Hästnäringens Riksanläggningar inom HNS Mobil: 070-527 2073 E-post: [email protected] Eva Ljungquist, personalchef för Hästnäringens Riksanläggningar Mobil: 070-527 2179 E-post: [email protected] Malin Gustafsson, projektledare Marknadsföring/Kommunikation Ridskolan Strömsholm Mobil: 070-855 99 08 E-post: [email protected] Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas ?t utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och W?ngen, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsomr?den är gemensamma fr?gor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy