Europeisk utmärkelse till Uppsala – Fyrishov AB f?r pris för h?llbarhetsarbete

Fyrishov AB har tilldelats CEEP:s CSR Label (Corporate Social Responsibility) för sitt arbete med affärsmässig samhällsnytta, som ett av 24 bolag i Europa. I märkningen vägs in tre dimensioner; ekonomi, socialt ansvar och miljö. Det handlar om att göra aktiva val, arbeta för och förbättra med affärsmässig samhällsnytta i fokus för det samlade m?let att n? en h?llbar utveckling.
CEEP:s CSR Label delas ut ?rligen till bolag inom Europa genom en ansökningsprocess i tv? steg. Efter en första utvärdering g?r ett antal bolag vidare till nästa fördjupade del i ansökan. En jury av experter inom CSR avgör sedan vilka bolag som f?r utmärkelsen. En märkning gäller i tv? ?r och m?ste därefter ansökas p? nytt.
?Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över att f? det här priset. Det visar att det fokuserade arbetet vi gjort under m?nga ?r, i b?de stort och sm?tt, är rätt väg? säger Liisa E Hundertmark, vd Fyrishov AB.
Enda bolag inom besöksnäringen
Fyrishov är det andra bolaget n?gonsin i Sverige och det enda inom branschomr?de besöksnäringen i Europa som den 29 oktober f?r motta utmärkelsen. Det är en rad strategiska val och insatser som sammantaget ligger till grund i ansökan. Liisa E Hundertmark berättar: ?Vi har p? Fyrishov under l?ng tid arbetat m?lmedvetet med fr?gor inom omr?det h?llbar affärsmässig samhällsnytta, som nu lett fram till att vi f?tt CEEP:s CSR Label.?
? Nytt miljö- och energikoncept med energieffektivitet och förnybara energikällor i de nybyggda multihallarna.
? Användning av lokala leverantörer och entreprenörer genom delad entreprenad i genomförandet av multihallarna, vilket ger en ökad lokal ekonomisk p?verkan.
? Löpande och systematisk uppföljning av kundsynpunkter och kundnöjdhet i verksamheten.
? Säkerhetsarbete p? olika sätt, t ex utbildning i HLR för alla medarbetare.
? Tydliga miljöm?l, strukturerat arbete i genomförandet och uppföljning av de satta m?len.
? Deltagande i det lokala arbetet för genomförande av strategier för h?llbar utveckling.
? Löpande arbete och utbildning kring arbetsmiljö för medarbetarna.
? Bidrar till besöksnäringens sammantagna utveckling och inkomster för Uppsala som besöksstad.
?Vi ser det ocks? som oerhört roligt ur ett perspektiv för Uppsala stad att f? den här uppmärksamheten i Europa. Det ger ytterligare kraft till hela Uppsala att fortsätta arbeta med dessa fr?gor?, avslutar Liisa E Hundertmark.

För mer information kontakta:
Liisa E Hundertmark vd, Fyrishov AB
Tel 018-727 4964
Mail [email protected]
Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksm?l med drygt 1.6 miljoner besök ?rligen. Fyrishov har öppet alla dagar och arrangerar närmare 300 evenemang per ?r. Verksamheten best?r av bad, idrott och event.

Authors
Tags , ,

Related posts

Top