ridning

Ett fag kan v?re d?delig ikke ? l?re: Sv?mming I dag starter Sv?mmeaksjonen 2010.

7000 barn skal l?re ? ta sine f?rste sv?mmetak f?r sommeren. I fjor d?de over dobbelt s? mange barn under 15 ?r av drukning sammenlignet

7000 barn skal l?re ? ta sine f?rste sv?mmetak f?r sommeren. I fjor d?de over dobbelt s? mange barn under 15 ?r av drukning sammenlignet med ?ret f?r. ?tte barn mistet livet i vannet i fjor mot tre i 2008. Bare halvparten av alle norske barn mellom seks og ti ?r kan sv?mme, det viste en unders?kelse gjennomf?rt av Norges Sv?mmeforbund og Redningsselskapet i 2009. Bedringen var marginal fra tilsvarende unders?kelse i 2004. Norges Sv?mmeforbund mener faget er fors?mt i skolen.

– I fjor lovet politikerne ? ta tak i problemet, men hva har skjedd? sp?r Presidenten i Sv?mmeforbundet, Per Rune Eknes.
For tredje ?r p? rad gjennomf?rer Norges sv?mmeforbund en storstilt sv?mmeaksjon for ? l?re barn ? bli trygge i vann. Takket v?re penger fra Gjensidigestiftelsen f?r 7000 barn i landet gratis sv?mmeundervisning denne sommeren.

Gjennom sv?mmepakken har ansvarlige foreldre s?kt om sv?mmeundervisning b?de til egne og andres barn. Totalt har det kommet inn 1215 s?knader i ?r.

? Sammen med Norges Sv?mmeforbund er det flott ? kunne bidra til at flere barn blir trygge i vann, sier leder for gavetildeling i Gjensidigestiftelsen, Siri Nodland Raste.

Presidenten i Sv?mmeforbundet er takknemlig for st?tten, men ?nsker ? stille politikerne til veggs.
??- Hvem skal ta ansvaret for alle de andre barna som frar?ves livreddende l?rdom? Er det riktig at foreldre skal ta dette ansvaret, n?r det er et fag i skolen?

Fakta om Sv?mmeaksjonen:
– Gjennom Sv?mmeaksjonen i 2008 og 2009 har mer enn 11000 barn l?rt ? ta sine f?rste sv?mmetak.
– Sv?mmeaksjonen er forbundets egen satsning for ? f? barn til ? bli trygge i vann, satsningen blir finansiert av Gjensidigestiftelsen
– I 2010 tilbys 7000 barn landet over sv?mmeundervisning, 74 klubber er involvert og det vil bli gjennomf?rt kurs p? over 90 steder
– 1626 kroner pr barn er kostnaden for ? l?re et barn ? ta sine f?rste sv?mmetak gjennom aksjonen.
– Sv?mmepakken det kan s?kes om er ett ti-timers kurs for grupper p? opp til 15 barn mellom 6-10 ?r. Gruppen f?r to timer i og ved vann hver dag i fem dager med 2 instrukt?rer som er utdannet gjennom Norges Sv?mmeforbund. Leie av sv?mmehall og eventuell transport ligger ogs? inne i pakken.
– S?knadsfristen for ? s?ke om kurs var 12. Mai

A to już wiesz?  Donald Duck games ? n? ogs? om vinteren!

Kontakt:
Norges Sv?mmeforbund:
Per Rune Eknes, President, mob: 92234847
Bj?rn Soleng, tlf: 21 02 96 75, mob: 934 21 799
Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf: 21 02 96 72, mob: 997 10 661
www.gjensidigestiftelsen.no
Yderligere information Norges Sv?mmeforbund Bj?rn Soleng Tlf.: 93421799 [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy