Endelig planfri skikj?ring fra Skarsnuten

Nye skiveier og to planfrie veipasseringer i Holdeskaret knytter Skarsnuten Fjellandsby og Skarsnuten Panorama direkte til Hemsedal Skisenter. De nye skiveiene ferdigstilles i disse dager, og vil gi forbedret tilkomst til l?ypenettet for 28 % av totalt 6000 kommersielle senger i Hemsedal.
Snart er vinteren her og n?r sn?en legger seg i Holdeskaret i Hemsedal vil ?rets skigjester kunne glede seg over planfri skikj?ring fra Skarsnuten og ut i l?ypene i Hemsedal Skisenter. Dette betyr bedre ski-ut forhold for 1700 kommersielle senger p? Skarsnuten Panorama, Skarsnuten Fjellandsby, Skarsnuten Hotell, Hemsedal Ski Lodge og 16 storhytter rundt i Skarsnuten-omr?det.
Den nye transportl?ypa blir 900 meter lang og starter ved Skarsnuten Panorama og ender ut i Hemsedal Skisenter ved p?stigning Skarsnutenheisen. Eksisterende transportl?ype fra Skarsnuten Fjellandsby og Hemsedal Ski Lodge knyttes ogs? til den nye skiveien som har f?tt navnet Alpinstien. Passering Skarsnutenveien vil n? skje via ny bru, og passering Holdeskarsveien gjennom skitunell, f?r skigjestene trygt ledes ut i selve skianlegget.
– Den nye skiveien er en familievennlig l?ype med en forsiktig helning p? bare 10-12 grader. L?ypa er laget spesielt med tanke p? en trygt og komfortabelt transport ut i gr?nne l?yper i Hemsedal Skisenter for nybegynnere og sm?barnfamilier, sier driftssjef Andreas Smith-Erichsen i Hemsedal Skisenter.
Med de planfrie krysningene slipper skigjester ? ta av skiene for ? krysse veier i Holdeskaret. Dette gj?r transporten ned til skianlegget tryggere, og ikke minst enklere for sm?barnsfamilier.
I tillegg til nye skiveier blir ogs? ?pningstidene i Skarsnutenheisen utvidet. Heisen, som til daglig frakter skigjester mellom Hemsedal Skisenter og Skarsnuten Hotell, utvider ?pningstidene til ogs? ? inkludere kveldskj?ringen fra klokka 18.00 til 20.30 fra midten av desember.
– Vi har en stor andel av v?re kommersielle senger konsentrert rundt Skarsnuten, og den nye skiveien med bru og tunnel er et stort l?ft for hele omr?det. Leilighetene i omr?det er attraktive leiligheter med generelt h?y standard og med skiveiene vil ogs? beliggenheten i forhold til skibakker bli meget bra, sier salgssjef Stein-Helge Helland i Skistar Norge, avdeling Hemsedal.
Hemsedal Skisenter har stor tro p? at forbedret tilkomst til skianlegget vil v?re positivt for ettersp?rselen etter leiligheter i omr?det.
– Vi ser at beliggenhet blir mer og mer viktig for v?re skigjester. Spesielt barnefamilier ?nsker enkel tilgang til skibakken, og beliggenhet er derfor ofte avgj?rende i forhold til gjestens valg. N?r b?de standarden er bra og beliggenheten god, s? vil ogs? gjestene komme, avslutter Stein Helge Helland.
Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ), hvis B-aksjer er noterte p? Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm, eier og driver skianlegg p? alpindestinasjonene Sälen, ?re og Vemdalen i Sverige samt Hemsedal og Trysil i Norge, samt Hammarbybacken i Stockholm. Markedsandelen er i Sverige 50 %, i Norge 29 % og totalt i
Skandinavia 41 %. Kjernevirksomheten er alpin skikj?ring med gjestens skiopplevelse i sentrum. ?vrige virksomheter er losjiformidling, skiskole og skiutleie.
http://corporate.skistar.com/
http://www.skistar.com/sv/salen/
http://www.skistar.com/sv/are/
http://www.skistar.com/sv/vemdalen/
http://www.skistar.com/no/hemsedal/
http://www.skistar.com/no/trysil/
http://www.skistar.com/sv/hammarbybacken/

Authors

Related posts

Top